Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Cechów Miasta Brzezin

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1798-1952
- brak danych - 1798 - 1798
1816 - 1816
1818 - 1859
1888 - 1909
1911 - 1952
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Od końca XIV w. w Brzezinach zaczynają pojawiać się rzemieślnicy. Rozwój sukiennictwa w Brzezinach przybrał znaczne rozmiary już przed 1535 r. W 1585 r. w mieście było około 300 warsztatów sukienniczych. W tym czasie Brzeziny miały 22 rodzaje specjalizacji rzemieślniczych. W latach sześćdziesiątych XVI w. działało w Brzezinach ponad 440 rzemieślników. W 1798 r. istniał w brzezinach cech garncarski i murarski. Z pośrednich przekazów wnioskować można o istnieniu cechu sukienników, co najmniej od 1801 r. Postanowienie namiestnika Królestwa Polskiego z 31 XII 1816 r. o zgromadzeniach rzemieślniczych przystosowywało ukształtowane w średniowieczu zasady życia cechowego do nowych wymogów ekonomicznych. W oparciu o te przepisy został w październiku 1817 r. założony cech szewców w Brzezinach, rekrutujący swoich członków tylko spośród chrześcijan. W 1845 r. istniały w Brzezinach następujące cechy: garncarski, szewski, krawiecki, piekarski, sukienniczy polski i sukienniczy niemiecki. W okresie II Rzeczpospolitej zachowała się nadal w Brzezinach cechowa struktura rzemiosła. W latach 1931-1933 funkcjonowały w powiecie brzezińskim 34 cechy, w tym 28 jednobranżowych i 6 wielobranżowych. W okresie II wojny światowej rzemiosło w Brzezinach podporządkowane zostało niemieckiej gospodarce wojennej. W 1945 r. wznowiły w Brzezinach pracę cechy rzemieślnicze. Były to cechy: fryzjerów, krawców, piekarzy, stolarzy, ślusarzy i kowali, które utworzyły Okręgowy Związek Cechów. Jesienią 1949 r. po reorganizacji rzemiosła powstał Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych zrzeszający wszystkie zakłady produkcyjne i usługowe z terenu byłego powiatu brzezińskiego. I. Cech kowali i ślusarzy - statut, protokoły obrad, spisy członków, umowy o naukę rzemiosła; II. Cech piekarzy i rzeźników - statut, protokoły obrad, komisja egzaminacyjna, korespondencja ogólna, dochody i wydatki, majątek cechu, spisy członków i uczniów; III. Cech sukienników - sprawa sukiennika z Brzezin, który sprzedał swój towar na jarmarku w Łowiczu; IV. Cech szewców - ustawa o rzemiośle z 1816 r., protokóły obrad, rejestry majstrów i uczniów, szkoła rzemieślnicza, dochody i wydatki, księga pamiątkowa obchodu 100-rocznicy istnienia cechu, V Cech krawców - księga protokołów zebrań zarządu. - brak danych -

Amount of archival material

44

44

0

0.46

0.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.