Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Previous archive Next archive
2034.86 2450.0
521.0 6
2852 2615

kierownik: dr Andrzej Wróbel
Pracownia naukowa
Pracownia mikrofilmowa (2008-2017)

Jednostkę utworzono w 1950 r., w związku z reorganizacją sieci archiwów państwowych, jako oddział Archiwum Państwowego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem został Włodzimierz Rudź, który pełnił tę funkcję do 1991 r.
W 1952 r. na skutek kolejnej reorganizacji komórkę przemianowano na Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Maz., i przekazano zasób z likwidowanego oddziału w Rawie Mazowieckiej. Zdegradowanemu w 1976 roku do rangi ekspozytury Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przywrócono status oddziału APPT w 1985r.
Od 1992 r. swą siedzibę Oddział ma przy ul. Spalskiej 120.
Od 1997 r. kierownikiem Oddziału jest dr Andrzej Wróbel

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
49/434/0 Vacat - Akta hipoteczne powiatu rawskiego - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/266/0 Vacat - Urząd Gminy w Dmosinie - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/407/0 vacat - Zbiór Suffczyńskich z Ossy - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0
49/265/0 Vacat - Urząd Gminy w Jeżowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/421/0 vacat - Dozór Szkolny w Bratoszewicach - dołączono do zespołu numer 15- Akta Gminy Bratoszewice 0
49/187/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pobiednej - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/263/0 Vacat - Gminna Rada Narodowa w Jeżowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/338/0 vacat- Zbiór szczątków akt Miasta Opoczna - dołączono do zespołów 398, 417,418 0
49/163/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeżowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/258/0 vacat - Akta Notariusza Jana Lubowickiego w Brzezinach - dołączono do zespołu numer 129 -Akta Notariusza Jana Lubowickiego w Brzezinach 0
49/422/0 vacat - Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Bratoszewicach - dołączono do zespołu numer 15- Akta Gminy Bratoszewice 0
49/391/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ogonowicach - przesunięto do zespołu nr 392- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opocznie 0
49/367/0 Vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/584/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0
49/256/0 vacat - Akta Notariusza Karola Lechowicza - dołączono do zespołu numer 112- Akta Notariusza Karola Lechowicza w Tomaszowie Mazowieckim 0
1 2 3 ... 53 54
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.