Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Previous archive Next archive
2034.86 2450.0
521.0 6
2852 2615

kierownik: dr Andrzej Wróbel
Pracownia naukowa
Pracownia mikrofilmowa (2008-2017)

Jednostkę utworzono w 1950 r., w związku z reorganizacją sieci archiwów państwowych, jako oddział Archiwum Państwowego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem został Włodzimierz Rudź, który pełnił tę funkcję do 1991 r.
W 1952 r. na skutek kolejnej reorganizacji komórkę przemianowano na Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Maz., i przekazano zasób z likwidowanego oddziału w Rawie Mazowieckiej. Zdegradowanemu w 1976 roku do rangi ekspozytury Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przywrócono status oddziału APPT w 1985r.
Od 1992 r. swą siedzibę Oddział ma przy ul. Spalskiej 120.
Od 1997 r. kierownikiem Oddziału jest dr Andrzej Wróbel

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
49/207/0 vacat- Zbiór ksiąg ewidencji ludności z terenu powiatu opoczyńskiego - przesunięto do akt poszczególnych gmin 0
49/426/0 vacat - Kasa Ekonomiczna w Tomaszowie Mazowieckim - włączono do zespołu nr 7 - Akta Miasta Tomaszowa 0
49/103/0 vacat-Zbiór ksiąg ewidencji ludności z terenu powiatu brzezińskiego - dołączono do akt poszczególnych gmin 0
49/251/0 vacat - Akta Notariusza Karola Lechowicza w Tomaszowie Mazowieckim - dołączono do zespołu numer 112 -Akta Notariusza Karola Lechowicza w Tomaszowie Mazowieckim 0
49/201/0 vacat - Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - włączony do zespołu 602 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim 0
49/137/0 vacat - Sędzia Śledczy Rewiru Zapasowego w Tomaszowie Mazowieckim - przekazano do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 0
49/77/0 vacat - Akta Gminy Boguszyce - przekazane do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/80/0 vacat - Akta Gminy Gortatowice - przekzano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/83/0 vacat - Akta Gminy Lubania - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/92/0 vacat - Sąd Pokoju w Boguszycach - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/106/0 vacat - Kasa Skarbowa Rawska - przekazno do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/254/0 vacat - Akta Notariusza Stanisława Olszyńskiego w Tomaszowie - dołączono do zespołu numer 122 -Akta Notariusza Stanisława Olszyńskiego w Tomaszowie Mazowieckim 0
49/268/0 vacat - USC w Brzezinach - wyłączono do zespołów 443 - Akta Stanu Cywilnego Gminy Brzeziny i 444 - Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach 0
49/116/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/267/0 vacat - USC w Jeżowie - wyłączono do zespołów 448- Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jeżowie i 449- Akta Stanu Cywilnego Gminy Jeżów 0
1 2 3 4 ... 53 54
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.