Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Previous archive Next archive
2034.86 2450.0
521.0 6
2852 2615

kierownik: dr Andrzej Wróbel
Pracownia naukowa
Pracownia mikrofilmowa (2008-2017)

Jednostkę utworzono w 1950 r., w związku z reorganizacją sieci archiwów państwowych, jako oddział Archiwum Państwowego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem został Włodzimierz Rudź, który pełnił tę funkcję do 1991 r.
W 1952 r. na skutek kolejnej reorganizacji komórkę przemianowano na Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Maz., i przekazano zasób z likwidowanego oddziału w Rawie Mazowieckiej. Zdegradowanemu w 1976 roku do rangi ekspozytury Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przywrócono status oddziału APPT w 1985r.
Od 1992 r. swą siedzibę Oddział ma przy ul. Spalskiej 120.
Od 1997 r. kierownikiem Oddziału jest dr Andrzej Wróbel

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
49/86/0 vacat - Akta Gminy Regnów - przekazano do Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/88/0 vacat - Akta Gminy Wałowice - przekazano do Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/91/0 vacat - Sąd Pokoju w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/109/0 vacat - Akta Miasta Rawy Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/199/0 vacat - Urząd Konsumpcyjny w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/385/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Gałkowie Dużym - przeniesiono do zespołu numer 161- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gałkowie Dużym 0
49/179/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Regnowie - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/180/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Boguszycach - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/182/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Kurzeszynie - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/184/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Lubani - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/185/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Sadkowicach - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/189/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Kaleniu - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/192/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Gortatowicach - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/193/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Regnowie - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/96/0 vacat - Notariusz Piotr Grotowski w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
1 2 3 4 5 ... 53 54
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.