Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Previous archive Next archive
2034.86 2450.0
521.0 6
2852 2615

kierownik: dr Andrzej Wróbel
Pracownia naukowa
Pracownia mikrofilmowa (2008-2017)

Jednostkę utworzono w 1950 r., w związku z reorganizacją sieci archiwów państwowych, jako oddział Archiwum Państwowego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem został Włodzimierz Rudź, który pełnił tę funkcję do 1991 r.
W 1952 r. na skutek kolejnej reorganizacji komórkę przemianowano na Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Maz., i przekazano zasób z likwidowanego oddziału w Rawie Mazowieckiej. Zdegradowanemu w 1976 roku do rangi ekspozytury Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przywrócono status oddziału APPT w 1985r.
Od 1992 r. swą siedzibę Oddział ma przy ul. Spalskiej 120.
Od 1997 r. kierownikiem Oddziału jest dr Andrzej Wróbel

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
49/70/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Rawie Mazowieckiej - przeniesiony do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/95/0 vacat - Notariusz Józef Grotowski w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/131/0 vacat - Notariusz Bogdan Chełmicki w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/133/0 vacat - Notariusz Edward Wyczański w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/141/0 vacat - Spółdzielnia Wielobranżowa "Naprzód" w Rawie Mzowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/134/0 vacat - Notariusz Jan Krajewski-Kukiel w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/150/0 vacat - Akta Gminy Stara Wieś - przekzano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/98/0 vacat - Notariusz Franciszek Dunin-Goździkowski w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/197/0 vacat - Miejska Rada Narodowa w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/74/0 vacat - Cech szewców w Białej Rawskiej - zespół przekazany do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/114/0 vacat - Notariusz Wacław Franciszek Dębski w Rawie Mazowieckiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/138/0 vacat - Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących osób narodowości niemieckiej z terenu powiatu brzezińskiego - włączono do zespołu numer 115-Starostwo Powiatowe w Brzezinach 0
49/188/0 vacat - Gromadzka Rada Narodowa w Białej Rawskiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/76/0 vacat - Cechy miasta Rawa Mazowiecka - zbiór szczątków zespołów - zespół przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/100/0 vacat - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Białej Rawskiej - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
1 ... 51 52 53 54
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.