Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocki Urząd Skarbowy

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1807-1874
Plockoe Kazennoe Upravlenie 1807 - 1874
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 49 j.a.
Władze skarbowe w departamentach w okresie Księstwa Warszawskiego podlegały Komisji Przychodów Skarbowych i odpowiedzialne były za realizacje zarządzeń skarbowych zleconych przez ministra oraz terminowość i prawidłowość poborów skarbowych. Podlegały im wszystkie kasy publiczne w departamencie tj.: Kasa Główna Departamentu, kasy powiatowe, kasy biurowe w różnych urzędach i instytucjach oraz kasy miejskie.
W okresie Księstwa Warszawskiego w Płocku funkcję urzędu skarbowego pełniła Komora Celna dla terenów okolicznych Płocka i dla województwa płockiego oraz Kasa Miejska dla miasta Płocka. W latach dwudziestych nastąpiło jej przemianowanie na Komorę Konsumową w Płocku i rozszerzenie kompetencji o pobór obok ceł za towary, także podatków od konsumpcji, np. alkoholu, czy tytoniu. Dopiero w grudniu 1842 r. na jej bazie utworzono Urząd Skarbowy w Płocku, który oprócz dotychczasowych opłat, ściągać miał także wszelkie opłaty skarbowe oraz kontrolować komory celne i konsumowe z terenu województwa. W 1915 r. Urząd został ewakuowany do Kaługi wraz z innymi płockimi urzędami. W dniu 1 maja 1918 r. został rozwiązany.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Sł. Pułkownik, Płock 1988]
Akta (w układzie chronologiczno-rzeczowym) z l. 1807-1874 (sygn. od 1 do 49): akta osobowe pracowników z I połowy XIX wieku, spisy majątku trwałego i nietrwałego, akta procesowe z procesów o wykroczenia przeciwko ustawom tabacznym i propinacyjnym, akta z licytacji skonfiskowanych towarów, sprawy poboru podatku konsumpcyjnego od tytoniu i tabaki, rachunki. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/12/0/-/1 Akta Generalia tyczące się wypłacania Pensyi Officjalistom 1807-1842 0
50/12/0/-/2 Akta personalne tyczące się Jana Jagielskiego Dozorcy Rogatki Dobrzyńskiej 1832-1843 0
50/12/0/-/3 Akta Personalne Wawrzeńca Chmieleńskiego Kontrolera Komory Konsumowej 1833-1856 0
50/12/0/-/4 Akta Personalne Bernarda Mokwińskiego Strażnika Konnego przy Komorze Konsumowej w Płocku 1833-1842 0
50/12/0/-/5 Akta Specjalia tyczące się Rachunków Rocznych od roku 1841 1842-1858 0
50/12/0/-/6 Akta Rewizyi zwyczajnych i Tradycyi Kassy Urzędu Skarbowego w Płocku 1848-1855 0
50/12/0/-/7 Akta Urzędu Skarbowego Płock tyczące się Utensyliów 1852-1869 0
50/12/0/-/8 Akta Rachunków Rocznych Urzędu Skarbowego Płock 1857-1872 0
50/12/0/-/9 Akta zbioru przepisów o poborze podatku konsumpcyjnego od tytoniu i tabaki – czyli Instrukcji 1864-1867 0
50/12/0/-/10 Akta Języka Rosyjskiego [pismo Gubernatora Cywilnego w sprawie znajomości języka rosyjskiego wśród urzędników] 1865 0
50/12/0/-/11 O prodannych s aukcîonnago torgi tobačnych predmětach preprovoždennych Vyînogrodskich Kazennym Upravlenîem 1868-1870 0
50/12/0/-/12 Dělo o ocenkě tabačnych predmietov i prodažě cnych is aukćîonov 1869-1872 0
50/12/0/-/13 Obščee dělo otčetnyě vědomostej po obchodu ot naloženim štratov i konfiskacii tabaku Plockogo Kazennogo Upravlenîja 1871-1872 0
50/12/0/-/14 Akta dotyczące nadesłanych obiektów tabacznych do sprzedaży przez Komorę Lubicz 1861-1867 0
50/12/0/-/15 Akta dotyczące nadesłanych obiektów tabacznych defraudowanych dla sprzedaży przez licytację przez Urząd Skarbowy Sierpc 1861-1869 0
1 2 3 4

Amount of archival material

49

49

0

0.49

0.49

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.