Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Wojenny Częściowy w Drobinie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1864-1866
Upravlenie Voennogo Načal'nika Drobinskago Učastka 1864 - 1866
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 7 j.a.
Naczelnicy wojenni zostali ustanowieni jako władza wojskowo-policyjna na terenie województwa (guberni) w Króestwie Polskim po upadku powstania listopadowego w 1831 r. W 1858 r. urzędy te zostały zniesione, a w 1861 r. po przywróceniu stanu wojennego w Królestwie reaktywowane. Od 1861 r. ich zwierzchnią władzą była Kancelaria Specjalna przy Namiestniku Królestwa Polskiego, a od XII 1863 r. Zarząd Generał-Policmajstra. Początkowo naczelnicy wojenni zostali powołani głównie w miastach gubernialnych, ale podczas powstania styczniowego ich sieć uległa zagęszczeniu. W 1864 r. po ustanowieniu Zarządu Wojenno-Policyjnego wojenni naczelnicy powiatowi stali się jego organem wykonawczym na terenie powiatów (wyjątkowo jednemu naczelnikowi powiatu mogły podlegać dwa powiaty lub z części jednego albo kilku powiatów tworzono odrębne oddziały, na czele których stali naczelnicy posiadający takie same uprawnienia jak naczelnicy powiatowi).
Z dniem 13.06.1864 r. powiat płocki podzielono na 5 części tzw. "uczastki" z osobnymi naczelnikami wojennymi tj.: płocki, drobiński, wyszogrodzki, zakroczymski i płoński.
Poza sprawami wojskowości naczelnicy posiadali uprawnienia do przeprowadzania przy pomocy komisji wojenno-śledczych i polowych komisji wojenno-sądowych rewizji, dochodzeń, aresztowań oraz skazywania na kary z wyrokiem śmierci włącznie.
Władzom naczelników wojennych podlegały pod względem policyjnym władze cywilne tj. burmistrzowie i wójtowie, którzy mieli obowiązek składać raporty bezpośrednio Generał-Policmajstrowi lub miejscowym naczelnikom wojennym.
Wraz ze stopniowym znoszeniem Zarządu Wojenno-Policyjnego na mocy postanowienia namiestnika hr. Berga z dn. 17.02.1866 r. władza wojenno-policyjna w powiatach, czasowo pozostawiona w rękach naczelników wojennych powiatowych i cząstkowych przeszła pod zwierzchnictwo gubernatorów, zarządy naczelników wojennych zostały zlikwidowane.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1967]
Tajne okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, akta poszukiwania osób podejrzanych o udział w powstaniu i osób pod nadzorem policji. - brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.