Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Krośniewice

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1821-1860]1927-1950
- brak danych - 1821 - 1860
1927 - 1929
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis roboczy Yes 73 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy No 68 j.a.
- brak danych - Urząd Municypalny w Krośniewicach 1821-1860 - nominacje urzędników sygn. 73
Miejska Rada Narodowa sygn. 2-11
Zarząd Miejski w Krośniewicach
- USC sygn.1
- Ref. Ogólno - Organizacyjny sygn. 12-32
- Ref. Finansowo - Budżetowy sygn. 33 -45, 68-69
- Ref. Przemysłu i Handlu sygn. 46-66
- Ref. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego sygn. 67
- Ref. Ewidencji Ludności sygn. 70-72
Okres międzywojenny 1938 – 1939: Urzędnik Stanu Cywilnego: podania o wydanie metryki z akt urzędnika stanu cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej;
Okres 1945 – 1952: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach: powołanie Komitetów Obywatelskich Wystawy Ziem Odzyskanych, plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, sprawy personalne członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, oświata i kultura, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, przejęcie mienia państwowego przez organy samorządowe;
Zarząd Miejski w Krośniewicach: Referat Ogólno – Organizacyjny: zebrania organów samorządowych, protokoły kontroli, sprawy organów kolegialnych, roczne sprawozdania z odbytych uroczystości, statystyka ogólna, wykaz nieruchomości poniemieckich oraz przejęcie ich na własność miasta, wykaz pracowników, sprawy granic miasta i gminy, sprawy pracowników (szkolenia, wynagrodzenia, nowe etaty), sprawy dzierżawy placów oraz budynków, uruchamianie szkół, oświata i kultura, korespondencja z Wydziałem Powiatowym dotycząca zatrudnienia pracowników;
Referat Finansowo – Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plan finansowy wykonania budżetu administracyjnego;
Referat Przemysłu i Handlu: wykaz osób prowadzących przedsiębiorstwa handlowo – przemysłowe i rzemieślnicze;
Referat Rolnictwa: zestawienia świadczeń rzeczowych, sprawy rolne, hodowlane, ogrodnicze i chorób zakaźnych, arkusz zbiorczy klasyfikacji gruntów;
Referat Ewidencji Ludności: wymeldowania, sprawy obcokrajowców, repatriacja osób narodowości niemieckiej, Księgi Kontroli Ruchu Ludności, rejestr mieszkańców miasta, zestawienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
Referat Techniczno – Drogowo – Budowlany: sprawy kredytu i dotacji, remonty, budowa i utrzymanie dróg i mostów;
Referat Zdrowia Publicznego i Opieki Zdrowotnej: protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego Ośrodka Zdrowia w Krośniewicach i jego statut, adopcja dzieci ocalałych z powstania warszawskiego (wnioski na przyznanie dzieci), sprawy inwalidzkie (sprawa Edwarda Dynkowskiego);
Referat Wojskowy: rejestracja poborowych, młodzież z organizacji „Służba Polsce”;
Zarząd Miejski Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego: protokoły posiedzeń, zarządzenia i okólniki, teczka Związków Zawodowych
- brak danych -

Amount of archival material

73

0

0

0.53

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.