Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Krośniewice

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1884-1897]1929-1952
- brak danych - 1884 - 1897
1929 - 1933
1945 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
spis roboczy Yes 73j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 70 j.a
- brak danych - Zespół zawiera: protokoły posiedzeń PGRN, protokoły polustracyjne i zebrań gromadzkich gmin, kontrole wewnętrzne, plany pracy PGRN, korespondencje w sprawach szkolnych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy osobowe pracowników gminnych i praktykantów, dotacje, zapomogi i kredyty, sprawy wynajmu i remontu lokali, pozwolenia na budowę, majątek gmin i gromad, wykaz gospodarstw oraz osób posiadających gospodarstwa rolne w gromadzie Wychny, klasyfikacja gruntów, spisy powierzchni użytków i zasiewów, preliminarz robót drogowych, sprawy imprez kulturalnych i bibliotek, wykazy przejętych ksiąg wyznaniowych, metryki USC, listy płacy.
Korespondencja w sprawach różnych urzędu z lat 1884-1897.
- brak danych -

Amount of archival material

73

0

0

0.68

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.