Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Łanięta

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1945-1953
- brak danych - 1945 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 259 j.a.
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
- brak danych - Dział Ogólno – Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Komisji, protokoły zebrań sołtysów, Komitetu Odbudowy Warszawy, Komitetu Prac Służba Polsce i Komitetu Bibliotecznego, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Kobiecej oraz Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju w Łaniętach, kontrola wewnętrzna i nadzór, plany pracy GRN, PGRN i Komisji, umowy, korespondencja z władzami nadrzędnymi, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, wykaz miejscowości wchodzących w skład gminy, majątek gminy i gromad, sprawy ziemi poniemieckich, zaopatrzenie oraz budowa szkół, zorganizowanie świetlic, lista składek;
Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, kredyty komunalne, zapomogi, dotacje, plan finansowy, obrót pieniężny;
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy rolne – klasyfikacja, użytkowanie i scalanie ziemi, wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy zwierząt hodowlanych, opieka społeczna, wykaz sierot i inwalidów, koszty leczenia, sprawy ubezpieczeń społecznych, sprawy budowlane (odbudowa obiektów zniszczonych przez działania wojenne oraz placów i dróg, podania w sprawie wybudowania budynków);
Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy obywatelstwa, ewidencja Niemców, rejestr zmarłych Niemców w obozie w Łaniętach, majątki przejęte przez gminę, akta Urzędu Stanu Cywilnego, doniesienia o zawartych związkach małżeńskich, orzeczenia sądowe w spawie nadania nazwiska, uznania za zmarłego i alimentów.
- brak danych -

Amount of archival material

259

0

0

1.96

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.