Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Sójki z siedzibą w Strzelcach

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1851-1951
- brak danych - 1851 - 1931
1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 134 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
- brak danych - Okres zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej 1831–1931: księga uchwał Zarządu Gminnego 1886; księgi ludności stałej ok.1890- 1931, świadectwa metrykalne do ksiąg ludności stałej 1851-1931;
Gminna Rada Narodowa 1945 – 1951: Dział Ogólno – Organizacyjny: sprawy organizacyjne, sprawy organów kolegialnych, protokoły polustracyjne, kontrola wewnętrzna, nadzór, umowy zawierane, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, majątek gminy i gromad, akta Okręgowego Ośrodka Zdrowia w Strzelcach, sprawy szkół, wykaz analfabetów, stypendia;
Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, kredyty komunalne, zapomogi, dotacje, podatek gruntowy, obrót pieniężny, podatek od nieruchomości, rozrachunki z instytucjami i osobami trzecimi, dochody gminy, Danina Narodowa, ubezpieczenia przymusowe, księgi biercze;
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy weterynaryjne, hodowla, statystyka rolna, wykaz nieruchomości rolnych, opieka społeczna (sprawy inwalidzkie), koszty leczenia, elektryfikacja wsi, pozwolenia na budowę, budowa oraz utrzymanie dróg i mostów;
Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta Narodowego Spisu Ludności, sprawy obcokrajowców, wnioski na przeniesienie na tereny zachodnie, dane dotyczące ilości mieszkańców, Niemców oraz cmentarzy wojskowych, wykaz osób posiadających domy pobudowane w czasie okupacji przez Niemców, protokoły przejęcia gospodarstw opuszczonych, zaświadczenia dotyczące stanu majątkowego mieszkańców i ich stosunku do władz okupacyjnych, opinie dotyczące ludności niemieckiej, akta Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy sądowe (sprawa majątku po zmarłym Rybickim, pożar w młynie), orzeczenia sądowe w sprawie osób skazanych na więzienie, wyroki śmierci), służbę wojskową.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/19/0/1/1 Księga Uchwał Zarządu Gminnego [dane dot. walki o szkołę polską w 1905 r., wystąpienia ludności w sprawie nauczania w języku polskim, żądania książek polskich] 1886-1927 601
51/19/0/1/126 [Świadectwa metrykalne do I tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Strzelce od str. 4 do str. 320] 1851-1931 0
51/19/0/1/127 [Świadectwa metrykalne do I tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Strzelce od str. 344 do str. 715] 1851-1931 0
51/19/0/1/128 [Świadectwa metrykalne do II tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Sójki i tomu XII - Klonowiec Szlachecki] 1851-1931 0
51/19/0/1/129 [Świadectwa metrykalne do III tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Wierzbie i Komadzyn] 1851-1931 0
51/19/0/1/131 [Świadectwa metrykalne do IX tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Głogowiec] 1851-1931 0
51/19/0/1/132 [Świadectwa metrykalne do X tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Nowiny oraz do XI tomu - wieś Wola Raciborowska] 1851-1931 0
51/19/0/1/133 [Świadectwa metrykalne do XII tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Siemianów] 1851-1931 0
51/19/0/2/134 [Świadectwa metrykalne do VI tomu ksiąg ludności stałej gminy Sójki - wieś Skowrody, Bielawy, tomu VII - wieś Długołęka i Żabieniec oraz do VIII tomu - wieś Muchnów i Przyzórz] 1851-1931 0
51/19/0/3/122 Statut organizacyjny. Regulamin biura Zarządu Gminnego i instrukcja o przechowywaniu akt 1933-1933 0
51/19/0/3/123 Statut organizacyjny. Regulamin biura Zarządu Gminnego i instrukcja o przechowywaniu akt 1933-1933 0
51/19/0/4/2 Księga archiwalna 1945-1949 0
51/19/0/4/3 Sprawy organów kolegialnych [wniosek o przyznanie budynków pod szkołę] 1945-1945 0
51/19/0/4/4 Sprawy komisji i protokoły polustracyjne 1945-1945 0
51/19/0/4/5 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1945-1945 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

134

0

0

2.58

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.