Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/184 Ochrona grobów wojennych-korespondencja Zarządu miasta z Komitetem Ludowym Opieki nad grobami wojennymi-w Berlinie w sprawie uporządkowania grobów żołnierzy niemieckich pochowanych w Kutnie 1926-1927 0
51/2/0/-/185 korespondencja z Inspekcją Ubezpieczeń Wojennych 1926-1926 0
51/2/0/-/186 Akta budowy miejskiej piekarni mechanicznej 1927-1928 0
51/2/0/-/187 Akta budowy i remontu studzien miejskich 1927-1927 0
51/2/0/-/188 Akta rozszerzenia granic miasta Kutna-przyłączenie przedmieść, opis granic rozszerzonego miasta 1927-1930 0
51/2/0/-/189 O strajkach w zakładach pracy-kwestionariusz o strajkach zawierający dane dot. ilości robotników strajkujących, żądań wysuwanych przez robotników oraz ogólne dane o charakterze strajku-strajkowali pracownicy piekarni 1927-1927 0
51/2/0/-/190 Sprawy bezrobocia-korespondencja z Zarządem Obwodowym Funduszu Bezrobocia przy magistracie m. Kutna wykaz wypłacanych zasiłków z Funduszu Bezrobocia bezrobotnym robotnikom 1927-1927 0
51/2/0/-/191 Sprawy bezrobocia-korespondencja z Zarządem Obwodowym Funduszu Bezrobocia przy magistracie m. Kutna wykaz wypłacanych zasiłków z Funduszu Bezrobocia bezrobotnym robotnikom 1929-1929 0
51/2/0/-/192 Sprawy szkolnictwa powszechnego na terenie Kutna, akta dotyczące głównie złej sytuacji lokalowej oraz dużego odsetka niezamożnej młodzieży korzystającej z dożywiania 1927-1927 0
51/2/0/-/193 Sprawy szkolnictwa powszechnego na terenie Kutna, akta dotyczące głównie złej sytuacji lokalowej oraz dużego odsetka niezamożnej młodzieży korzystającej z dożywiania 1928-1929 0
51/2/0/-/194 Kontrola osób popierających zapomogi z opieki społecznej m. Kutna 1929-1930 0
51/2/0/-/195 Księga biednych mieszkańców korzystających ze stałych zapomóg miasta 1929-1929 0
51/2/0/-/196 Wykaz osób pobierających zapomogi 1930-1931 0
51/2/0/-/197 Statystyka rolna-rejestr powierzchni użytków i zasiewów 1929-1929 0
51/2/0/-/198 O zwalczaniu chorób zaraźliwych u zwierzą domowych 1928-1930 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.