Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/214 Księga kontroli ruchu ludności 1936-1936 0
51/2/0/-/215 Księga ewidencji właścicieli nieruchomości m. Kutna 1933-1933 0
51/2/0/-/216 Księga kontroli ruchu ludności 1937-1937 0
51/2/0/-/217 Księga kontroli ruchu ludności 1937-1937 0
51/2/0/-/218 Księga kontroli ruchu ludności 1938-1939 0
51/2/0/-/219 Księga kontroli ruchu ludności 1938-1939 0
51/2/0/-/220 Imienny skorowidz alfabetyczny do księgi meldunkowej m.Kutna 1938-1938 0
51/2/0/-/221 Akta Głównej Komisji Wyborczej do Rady Miejskiej w Kutnie-protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, oświadczenie kandydatów PPS, protokoły głosowania 1929-1929 0
51/2/0/-/222 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborach do Rady Miejskiej w m. Kutnie Okręg III Obwód I 1934-1934 0
51/2/0/-/223 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców w m. Kutnie Okręg nr III 1939-1939 0
51/2/0/-/224 Spis wyborców do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obwodu głosowania I okręgu nr II w m. Kutnie ul. Piłsudskiego, Królewska, Pereca, Zamenhoffa 1938-1938 0
51/2/0/-/225 Spis wyborców do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ul. Kilińskiego, Mickiewicza, Jagiellońska, 3 Maja, Słowackiego, Krasińskiego, 1 Maja, Kochanowskiego, Kopernika, Łęczycka 1938-1938 0
51/2/0/-/226 Plany budynków gminnych i miejskich różne projekty planów i korespondencja 1932-1938 0
51/2/0/-/227 Sprawy budowlane 1937-1938 0
51/2/0/-/235 Plan zabudowań przy ulicy Bałtyckiej 1936 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.