Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/16 Varia. Korespondencja Magistratu z gminami w sprawie zatrzymania włóczęgów 1797-1804 0
51/2/0/-/17 Akta dotyczące papieru stemplowego - Zarządzenia Łęczyckiej Inspekcji "Konigliche Sudreussiche Steurratliche Inspektion" oraz przesyłane przez nią w odpisach rozporządzenia wyższych instancji 1797-1805 0
51/2/0/-/18 Acta Generalia dotyczące sądownictwa - Sądu pokoju powiatu orłowskiego w Kutnie tyczące się urzędników cywilnych 1799-1799 0
51/2/0/-/19 Akta dotyczące utworzenia Servis Amtu - rozporządzenie z 19 VII 1797 roku w sprawie utworzenia tzw. Servis Amtu w każdym mieście garnizonowym oraz korespondencja tymczasowego wachmistrza Ser vis Matu w Kutnie Ringslebena z lat 1799-1800 1799-1800 0
51/2/0/-/20 Acta Generalia Instrukcji dotyczących zebrania tabel statystycznych bydła i produktów 1799-1800 0
51/2/0/-/21 Acta Specialia tyczące się intercyz podwodowych 1799-1804 0
51/2/0/-/22 Acta Generalia betreffend die Heiraths Concessionen der Juden. Akta tyczące się sprawy małżeństwa Żydów 1799-1805 0
51/2/0/-/23 Acta Specialia betreffend die Legitimatiosscheinen der Juden. Akta dotyczące legitymowania ludności żydowskiej 1799-1805 0
51/2/0/-/24 Acta Specialia betreffend Schulwesen. Akta względem szkolnictwa. Zarządzenia w sprawach szkolnych-składka na szkoły, zestawienie funduszów szkolnych 1800-1806 0
51/2/0/-/25 Acta Militaria betreffend Likvidation uber die Militair competirenden Servis. Akta względem likwidacji należącego się Servisu (dot. służby wojskowej) 1800-1806 0
51/2/0/-/26 Varia. Zaświadczenia wydawane przez różne urzędy w Kutnie oraz umowy o reperacji Kościoła parafialnego w Kutnie 1800-1843 0
51/2/0/-/27 Acta Militaria tyczące likwidacji za wynajęcie Lazaretu magazynu. Warty domu ordanasowego 1802-1805 0
51/2/0/-/28 Acta Specialia tyczące się udzielonych konsensów Żydom do Czerniewic 1803-1806 0
51/2/0/-/29 Acta Specialia różne rekwizycyjne (dot. rekwizycji żywności i koni na cele wojskowe) 1805-1805 0
51/2/0/-/30 Akta w sprawie przysięgi mieszkańców Kutna na wierność Fryderykowi Augustowi oraz zgromadzenia gminnego w Łęczycy 1807-1808 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.