Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/941 Sprawy inwestycyjne 1949-1949 0
51/2/0/-/942 Sprawy inwestycyjne, plany inwestycji 1950-1950 0
51/2/0/-/943 Sprawy związane z planem gospodarczym, projekt budowy ulic, odgruzowywanie miasta 1950-1951 0
51/2/0/-/944 Akta personalne 1945-1947 0
51/2/0/-/945 Budynki Zarządu Miejskiego 1945-1945 0
51/2/0/-/946 Statut i instrukcje Wydziału Powiatowego 1945-1945 0
51/2/0/-/947 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej i wyciągi z posiedzeń 1945-1945 0
51/2/0/-/948 Wyciągi z protokołów Miejskiej Rady Narodowej 1945-1946 0
51/2/0/-/949 Sprawozdania Miejskiej Rady Narodowej i przewodniczącego, opisowe, wytyczne oraz sprawy spółdzielni mieszkaniowej 1945-1949 0
51/2/0/-/950 Sprawozdania z wykonania budżetu Zarządu Miejskiego w Kutnie za czas od 1/4-1945 do 31/12-1945 rok 1945 0
51/2/0/-/951 Sprawozdania rachunkowe za czas od 1/4-1946 do 31/12-1946 rok 1946-1946 0
51/2/0/-/952 Sprawy obcokrajowców, wykazy Niemców w mieście Kutnie, sprawy sądu i inne 1945-1946 0
51/2/0/-/954 Budżet Zarządu Miejskiego w Kutnie na rok 1946 1946-1946 0
51/2/0/-/955 Protokół posiedzenia konferencji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie i sprawozdania z przydzielonych mieszkań oraz pismo o likwidacji Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej 1947-1947 0
51/2/0/-/956 Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej- przydziały mieszkań 1947-1947 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.