Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/957 Sprawozdania z wykonania budżetu Zarządu Miejskiego w Kutnie za rok 1947 1947-1947 0
51/2/0/-/958 Protokoły komisji [w sprawie zabezpieczenia obiektów wojskowych] 1948-1948 0
51/2/0/-/959 Preliminarze robót drogowych szarwarkowych 1948-1948 0
51/2/0/-/960 Dowody przekazania urzędowania i całości majątku oraz zobowiązań Zarządu Miejskiego w Kutnie przez ustępującego burmistrza ob.. Jana Misztala nowomianowanemu przełożonemu gminy miejskiej miasta Kutno ob.. Kustosikowi Bronisławowi 1948-1948 0
51/2/0/-/961 Księga protokołów Zarządu Miejskiego w Kutnie 1949-1950 0
51/2/0/-/963 [Sprawy odbudowy zniszczeń wojennych, korespondencja głównie z wydziałem technicznym Zarządu Miejskiego] 1945-1945 0
51/2/0/-/965 Różne projekty planów i korespondencja 1922-1938 0
51/2/0/-/966 [Akta różne] 1870-1892 0
51/2/0/-/967 [Targowice zwierzęce] 1920-1921; 1937 0
51/2/0/-/968 [Wykaz właścicieli gruntów, nieruchomości na terenie m. Kutna oraz wykaz stanu osobowego na podstawie list domów] 1939-1940 0
51/2/0/-/969 Komisja Mieszkaniowa w Kutnie 1945-1945 0
51/2/0/-/970 Kwestionariusz lustracyjny mieszkań dozorców domowych w m. Kutnie 1945 0
51/2/0/-/971 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie 1945-1947 0
51/2/0/-/973 Sprawozdania z ruchu budowlanego rok 1947 1947 0
51/2/0/-/974 Protokoły posiedzeń komisji nadzwyczajnej i sprawozdania z polepszenia warunków komunalnych bytu klasy robotniczej 1948 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.