Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/31 Tabela wszystkich w mieście Kutnie znajdujących się mieszkańców podzielonych na 5 klas 1807-1807 6
51/2/0/-/32 Akta dotyczące Magistratu miasta Kutna - różne umowy 1807-1808 0
51/2/0/-/33 Akta ze zbiorów Magistratu. Różne zarządzenia ogólne z czasów Księstwa Warszawskiego - druki i odpisy 1807-1811 0
51/2/0/-/34 Akta dotyczące Urzędu Konsumpcyjnego (fragmenty) 1807-1816 0
51/2/0/-/35 Cyrkularze do wszystkich urzędów celnych, konsumpcyjnych itp. w departamencie warszawskim deputacji ceł i akcyz a następnie Dyrektora Skarbu Publicznego w Dep. Warszawskim 1808-1815 0
51/2/0/-/36 Akta dotyczące wyrobu i obrotu pieniędzy, fałszowania ich itp 1808-1820 0
51/2/0/-/37 Akta Burmistrza miasta Kutna tyczące się pogorzeli m. Kutna 1808-1862 0
51/2/0/-/38 Akta tyczące się podawania wszelkich zaległości do exekucji. Wykazy osób zalegających w opłatach na rzecz miasta 1809-1839 0
51/2/0/-/39 O organizacji Gwardii Narodowej. Wykaz osób należących do Gwardii z uwzględnieniem ich pochodzenia i zajęcia 1809-1815 0
51/2/0/-/40 Akta Burmistrza miasta Kutna 1809-1814 0
51/2/0/-/41 Akta ze zbiorów Magistratu - różne zarządzenia i zaświadczenia dotyczące poszczególnych osób związane z ruchem ludności z czasów Księstwa Warszawskiego oraz pismo prefekta dep. warsz. do Magistratu w Kutnie z dnia 30 V 1810 roku 1810-1811 0
51/2/0/-/42 Zaświadczenia różne wydawane osiedlającym się rzemieślnikom 1810-1816 0
51/2/0/-/43 Akt Urzędu Konsumpcyjnego miasta Kutna w sprawie opublikowania przez Magistrat m. Kutna zakazu fabrykacji tabaki oraz szynkowania tytoniem bez konsensu rządu z dn. 9 XI 1810 1810-1810 0
51/2/0/-/44 Wypisy z protokołu Sekretariatu Stanu dotyczące zarządzeń wydanych w sprawie opłaty podatków 1810-1810 0
51/2/0/-/45 Cyrkularze do wszystkich Urzędów Konsumpcyjnych względem niedoborów z wszelkich expedycji po urzędach wynikających (cyrkularze Skarbu Publicznego) 1810-1811 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.