Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/46 Akta Magistratu miasta Kutna tyczące się Elekcji i Aprobacji Starszych Rabinów i Urzędników Kahalnych Dozorów Bożniczych 1810-1826 101
51/2/0/-/47 Akta tyczące się instrukcji do ułożenia księgi ludności 1810-1864 0
51/2/0/-/48 Akta miasta Kutna tyczące się rachunków rocznych 1811-1859 0
51/2/0/-/49 Akta dotyczące zwrotu kwitów zaświadczających do Urzędu Konsumpcyjnego przez Dyr. Skarbu Publicznego w departamencie warszawskim 1811-1816 0
51/2/0/-/50 Tabela wagi pieniędzy Księstwa Warszawskiego 1812-1812 0
51/2/0/-/51 Acta Generalia tyczące się oddalenia officyalistów ze Służby Skarbowej oraz przepisanej kary na wyrządzających 1812-1826 0
51/2/0/-/52 Acta Specialia względem odsyłanej percepty miesięcznej "Kasy Głównej" 1814-1819 0
51/2/0/-/53 Acta Miscellenaea. prośby o zmniejszenie świadczeń i podatków 1814-1815 0
51/2/0/-/54 Dwa spisy obywateli nieszlachty nieposiadających własności nieruchomej zamieszkałych w mieście Kutnie, pow. orłowskim, woj. mazowieckim sporządzone przez Burmistrza miasta Kutna na polecenie podrefekta tego powiatu 1816-1816 0
51/2/0/-/55 Urząd Konsumpcyjny miasta Kutna. Akta poświadczonych i zwróconych kwitów zaświadczających od Komisji Wojewódzkiej 1816-1826 0
51/2/0/-/56 Akta Magistratu miasta Kutna tyczące się kontroli wydawanych dzienników 1816-1862 0
51/2/0/-/57 Akta należących się benifikacji wszelkich od konsystującego wojska 1817-1821 0
51/2/0/-/58 Fragmenty akt Burmistrza miasta Kutna. Druki Komisji województwa mazowieckiego i Wydziału Skarbowego 1817-1823 0
51/2/0/-/59 Akta miasta Kutna. Luźne druki dotyczące różnych zarządzeń 1817-1834 0
51/2/0/-/60 Fragmenty akt Burmistrza miasta Kutna dotyczące sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych 1817-1835 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.