Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Wojszyce

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1836] 1898-1953
- brak danych - 1836 - 1836
1898 - 1939
1945 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 177 j.a.
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
- brak danych - Okres zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej 1836-1939: księgi protokołów zebrań wiejskich 1898-1929; 1930-1939, księgi kontrolne sołtysów, rejestr ludności 1836;
Gminna Rada Narodowa 1945-1951: Dział Ogólno – Organizacyjny: sprawy organizacyjne, księgi kontrolne sołtysów, zebrania organów samorządowych, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju, kontrole wewnętrzne i społeczne, plany pracy GRN, korespondencja z władzami nadrzędnymi i w sprawach szkolnych, sprawy osobowe członków organów gminy, akta personalne zwolnionych pracowników, szkolenie sołtysów, wykaz gromad z terenu gminy, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, sprawy lokalowe i gospodarcze szkół, rozpowszechnianie wiedzy rolniczej;
Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, wykaz podatników podatku gruntowego i od nieruchomości, preliminarz robót drogowych, zestawienie wydatków;
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy rolne i zwierzęce, weterynaria i hodowla, planowanie zasiewów, sprawy instruktora rolnego, koszty leczenia, pozwolenia na budowę, remont dróg, gospodarka komunalna i mieszkaniowa;
Dział Administracyjny: dane statystyczne dotyczące ludności gminy, wykaz osób posiadających nieruchomości w gminie, zaświadczenia dotyczące posiadanej ziemi, akta Urzędu Stanu Cywilnego – akta urodzeń, małżeństw i zgonów, sprawy wyznaniowe, orzeczenia sądowe, listy płac
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/20/0/-/1 Kniga dlȃ zapisywaniȃ vzyskanij nalagajmyh″ soltysom″ der. Miroslavice gminy Vojšice na osnovanii st 36 Bysočajšago Ukaza 1864 goda [Księga kontrolna sołtysów gm. Wojszyce wieś Mirosławice] 1898-1900 0
51/20/0/-/2 Kniga dlȃ zapisywaniȃ vzyskanij nalagajmyh″ soltysom″ der. Ŝčyt " gminy Vojšice na osnovanii st. 36 Bysočajšago Ukaza 1864 goda [Księga kontrolna sołtysów gm. Wojszyce wieś Szczyt] 1898-1908 0
51/20/0/-/3 Kniga dlȃ zapisywaniȃ vzyskanij nalagajmyh″ soltysom″ der. Orlov " gminy Vojšice na osnovanii st 36 Bysočajšago Ukaza 1864 goda [Księga kontrolna sołtysów wsi Orłów gm. Wojszyce] 1898-1898 0
51/20/0/-/4 Księga uchwał zarządu wieś Florianów 1898-1929 0
51/20/0/-/5 Księga uchwał zarządu wieś Waliszew 1901-1929 0
51/20/0/-/6 Księga uchwał zarządu wies Jarotówka 1908-1929 0
51/20/0/-/7 Księga uchwał zarządu wieś Wiktorów 1901-1926 0
51/20/0/-/8 Księga uchwał zarządu wieś Szymanówka 1904-1929 0
51/20/0/-/9 Księga uchwał zarządu wieś Orłów-Dąbrówka - 0
51/20/0/-/10 Księga uchwał zarządu wsie Bedlno i Kamieniec 1901-1929 0
51/20/0/-/11 Korespodencja w sprawach szkolnych i listy płacy nauczycieli gminy Wojszyce 1918-1920 0
51/20/0/-/12 Księga protokółów zebrań sołtyskich 1930-1939 0
51/20/0/-/13 Księga archiwalna gminy Wojszyce 1936-1936 0
51/20/0/-/14 Akta personalne zwolnionych pracowników 1945-1946 0
51/20/0/-/15 Sprawy organizacyjne 1945-1945 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

177

0

0

1.89

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.