Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1868-1921
- brak danych - 1868 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
spis roboczy Yes 15 j.a.
- brak danych - Księgi i aneksy do ksiąg stanu cywilnego zespół wydzielony z akt zespołu 123. Zasadnicza część zespołu znajduje się w AP Łódź nr 39/1538
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
51/243/0/-/1 Duplikat Akta Urodzeń Filjał Ewangelicko-Augsburski Kutno 1868-1868 0
51/243/0/-/2 [Duplikat małżeństw parafii Ewangelicko-Augsburskiej] 1868-1868 0
51/243/0/-/3 Dokumenty 1870-1870 0
51/243/0/-/4 Dokument΄ Aktov΄ ΄ Graždanskago sostajanija Evangeličesko-Augsburgskago Kutnovskago filiala za 1873 god΄. [Dokumenty Akt Stanu Cywilnego Kutnowskiej filii Ewangelicko-Augsburskiej za 1873 rok] 1873-1873 0
51/243/0/-/5 Dokumenty k΄ ΄ aktom΄ ΄ o Brakosočetavšich΄ Evangeličesko-Augsburgskago Kutnovskago filiala za 1885 god. [Dokumenty do akt zaślubin Kutnowskiej filii Ewangelicko-Augsburskiej za 1885 rok] 1885-1885 0
51/243/0/-/6 Dokumenty k΄ ΄ aktom΄ ΄ o Brakosočetavšich΄ Evangeličesko-Augsburgskago Kutnovskago filiala za 1886 god. [Dokumenty do akt zaślubin Kutnowskiej filii Ewangelicko-Augsburskiej za 1886 rok] 1886-1886 0
51/243/0/-/7 Dowody do aktów zaślubin w parafii ewangelicko-augsburskiej w Kutnie za 1917 rok 1917-1917 0
51/243/0/-/8 Wykaz dowodów do ślubnych aktów ewangelicko-augsburskiego filiała w Kutnie za 1919 rok 1919-1919 0
51/243/0/-/9 Wykaz dowodów do ślubnych aktów ewangelicko-augsburskiego filiała w Kutnie za 1920 rok 1920-1920 0
51/243/0/-/10 Dowody do aktów ślubnych Kutnowskiego Ewangelicko-Augsburskiego filiała za 1921 rok 1921-1921 0
51/243/0/-/11 Dokumenty k´´ Aktam´´ o Brakosočetavšichsja god´´ 1883. [Aneksy do aktów zaślubin] 1883-1883 0
51/243/0/-/12 Dokumenty k´´ Aktam´´ o Brakosočetavšichsja v´´ Kutnovskam´´ Evangeličesko Augsburskom´´ Filiale´´ za 1906 god´´ [Dokumenty zbiorowe małżeństw] 1906-1906 0
51/243/0/-/13 Dokumenty zbiorowe małżeństw 1905-1905 0
51/243/0/-/14 Dokumenty k´´ aktam´´ o brakosočetavšichsja Kutnovskago Evangeličesko Augsburskago Filiala v´´ gorode´´ Kutno za 1903 god´´ [Aneksy do aktów zaślubin] 1903-1903 0
51/243/0/-/15 Dokumenty k´´ aktam´´ o brakosočetavšichsja Kutnovskago Evangeličesko Augsburskago Filiala v´´ gorode´´ Kutno za 1904 god´´ [Aneksy do aktów zaślubin] 1904-1904 0

Amount of archival material

15

0

0

0.13

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.