Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1944] 1945-1950
- brak danych - 1944 - 1944
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 107 j.a.
Podstawę prawną działania i organizacji rad narodowych stanowiła ustawa z 11 września 1944 roku, oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Ustawa określała pozycję terenowych rada narodowych jako organów planowania działalności publicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi. W ramach powiatowych rad narodowych funkcjonowały trzy obowiązkowe komisji:- finansowo- budżetowa, oświatowa i kontroli społecznej. Organem wykonawczym PRN- ów były wydziały powiatowe. Ilość członków rady wynosiła 45 radnych. Zmian w organizacji rad narodowych dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona powiatowe rady narodowe, których funkcje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. I. Organy kolegialne, 1945-1950, sygn.1-20, Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie, sprawozdania starosty powiatowego organów podległych radzie,protokoły posiedzeń komisji działającej przy PRN,jako załączniki kontroli różnych jednostek podległych
II.Sprawy ogólno-administracyjne, 1948-1950, sygn.21-45, Okólniki zarządzenia władz nadrzędnych,podział administracyjny powiatu,wykazy członków PRN i rad niższego szczebla,sprawy personalne,wykazy przynależności politycznej,konferencje szkoleniowe
III.Dział Rad, 1945-1950, sygn.46-62, Wyciagi protokołów posiedzeń rady,zarzadzanie i organizacja oswiata rolniczą,realizacja reformy rolnej,finanse,budżet i inwestycje
IV.Nadzór nad Radami, 1945-1950, sygn.63-107, Odpisy protokołów posiedzeń podległych rad miejskich i gminnych,sprawozdania rad z działalności,protokoły kontroli
- brak danych -

Amount of archival material

111

107

0

1.90

1.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.