Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 199 j.a.
Wydziały powiatowe powstały na podstawie dekretu PKWN z 23.XI.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego-zakres działania oraz ustrój określały art.. 11-23, czynności podstawowe art.. 17.Zarządzeniem woj. łódzkiego z dn. 28.II.1947 r. włączono wydziały do starostw powiatowych pod nazwą Działów Samorządowych - w Kutnie Powiatowy Związek Samorządowy działający w ramach referatów: Administracji Samorządowej, Finansowo-Rachunkowy, Inspekcji Samorządowej, Powiatowy Zarząd drogowy, Powiatowe Biuro Odbudowy, Referat Zdrowia, Weterynarii i Pożarnictwa. Wydział został zlikwidowany na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20.III.1950 r., a powołane zostało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wydział Powiatowy w Kutnie, 1945-1950
I.Wydział Ogólno-organizacyjny
-referat organizacyjny, sygn. 1-12, protokoły z posiedzeń,protokoły kontroli,instrukcje kancelaryjne,statuty,regulamin biura,sprawy samorządu terytorialnego.
-referat oświaty,kultury, sygn.13-22, protokoły zebrań nauczycieli,sprawozdania z wizytacji szkół,sprawozdania statystyczne.
-referat zdrowia, sygn.23-26, protokoły zebrań,sprawozdania z działalności referatu.
-referat opieki społecznej, sygn.27-43, protokoły PKOS,przepisy i zarządzenia ogólne,sprawozdania z działalności,preliminaże budżetowe,kartoteki podopiecznych.
II.Samodzielny Referat Inspekcji Gminnej, sygn.44-96, protokoły kontroli w gminach,zarządzenia pokontrolne,sprawozdania powizytacyjne,akta w sprawie kontroli gminnych szkół innych instytucji podległych wydziałowi.
III.Wydział finansowo-rachunkowy
-referat budżetowy, sygn.97-167, budżet KPZS i podległych mu instytucji,budżety administracyjne i roczne sprawozdania rachunkowe gmin,plany finansowo-gospodarcze.
-rachuba, sygn.168-180, bilanse i sprawozdania stanu sum przychodnychsprawozdania rachunkowe i opisowe,zestawienia wydatków i dochodów Kutna.
-referat podatkowy, sygn.181-183, protokoły posiedzeń komisji,sprawy podatków FOR.
IV.Wydział budowlany, sygn.184-199, szkice budowlano-techniczne,sprawy budowlane sieci elektryfikacji,budowa i remont szkół w powiecie.
ilość jednostek powiększyła się w wyniku prac porządkowych nad zespołem
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/29/0/1.1/1 Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Kutnie 1945 0
51/29/0/1.1/2 Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Kutnie 1946 0
51/29/0/1.1/3 Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Kutnie 1947 0
51/29/0/1.1/4 Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Kutnie 1948 0
51/29/0/1.1/5 Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Kutnie 1949 0
51/29/0/1.1/6 Protokoły [z posiedzeń] Wydziału Powiatowego [w Kutnie] 1950 0
51/29/0/1.1/7 Protokoły [z posiedzeń] Komisji Kontroli Społecznej 1946-1947 0
51/29/0/1.1/8 Akta w sprawie kontroli Wydziału Powiatowego w Kutnie 1948-1949 0
51/29/0/1.1/9 Protokoły kontroli [i lustracji biura], zalecenia pokontrolne, sprawozdania Komunalnej Kasy Oszczędności [powiatu kutnowskiego za 1945 rok, działalność Wydziału Powiatowego], bilanse, konferencje 1945-1947 0
51/29/0/1.1/10 Instrukcja, statut organizacyjny i regulamin biura Wydziału Powiatowego w Kutnie 1945 0
51/29/0/1.1/11 Sprawozdania z akcji odbudowy w powiecie, protokoły zebrań i zdawczo-odbiorcze 1947 0
51/29/0/1.1/12 Sprawy samorządu terytorialnego - wykazy obiektów samorządowych, sprawozdania [z działalności Gospodarczego Zrzeszenia Samorządu Terytorialnego z odpow. udziałami w Warszawie, bilanse], plan gospodarczy i finansowy 1947-1948 0
51/29/0/1.2/13 Protokoły zebrań i konferencji nauczycieli, wykaz szkół rolniczych powiatu kutnowskiego, sprawozdania powizytacyjne 1945-1946 0
51/29/0/1.2/14 Okólniki Inspektoratu Szkolnego w Kutnie 1945-1946 0
51/29/0/1.2/15 Sprawozdania inspektorów rolnych i wykaz zespołów prowadzonych przez personel szkół rolniczych 1947 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

206

199

0

2.65

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.