Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Żychlina

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1809-1950
- brak danych - 1809 - 1868
1870 - 1870
1927 - 1932
1934 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
rosyjski
spis roboczy Yes 56 j.a
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
- brak danych - Okres zaboru rosyjskiego w tym okres Księstwa Warszawskiego
1809 – 1871: opis miasta z 1820 r., sprawy rzemiosła, handlu i przemysłu, akta katastralne, sprawy podatkowe i kasy miejskiej, ewidencja ludności, wykazy spisowych, plan miasta, urządzenie włościan w mieście, pożary i ubezpieczenia od ognia;
Okres II Rzeczypospolitej 1927 – 1931: protokoły posiedzeń Rady Miasta, księgi ludności stałej miasta;
Okres 1945 – 1950: protokoły posiedzeń Rady Miasta
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/3/0/-/56 [Akta sprawy pomiaru miasta Żychlina, plan części gruntów miejskich miasta Żychlina z 1936 roku] [1936] 1948 0
51/3/0/-/55 [Akta sprawy ogrodzenia posesji kościoła parafialnego w Żychlinie] 1948 0
51/3/0/-/53 [Akta sprawy wydzierżawienia synagogi w Żychlinie i wywłaszczenia domu przy ulicy Ks. Brzóski 5 stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej w Żychlinie] 1947-1948 0
51/3/0/-/52 Akta sprawy baraków poniemieckich znajdujących się na terenie miasta Żychlina 1946-1947 0
51/3/0/-/51 [Akta sprawy studni artezyjskiej] 1948-1949 0
51/3/0/-/50 Akta personalne pracowników przedsiębiorstw handlowych miejskich w Żychlinie 1945-1949 0
51/3/0/-/49 Aprowizacja m. Żychlina 1945-1946 0
51/3/0/-/48 Przemiał 1945-1945 0
51/3/0/-/47 Kniga Postojannogo narodonaselenija Posada Žichlini ́ [Księga Ludności Stałej Osady Żychlin] 1864-1864 305
51/3/0/-/46 Akta tyczące się Szkoły Elementarnej w Mieście Żychlinie do Stowarzyszenia której pociągnięte zostały Wsie z Gminy Pasieka Nr I Vol I Lit. J 1831-1855 0
51/3/0/-/45 Akta Urzędu Skarbowego Miasta Żychlina tyczące się Patentow v/. Konsensom. Lit. P [1811-1812] 1832-1834 0
51/3/0/-/44 Akta Instrukcji dla Burmistrzów i Kassyerów Miejskich oraz Instrukcji Prosessowych Wydział administracji 1809-1853 0
51/3/0/-/43 Akta tyczące się Metryk Urodzenia Burmistrza Miasta Żychlina 1799-1816 0
51/3/0/-/42 Protokoły z zebrania pracowników Zarządu Miejskiego w Żychlin 1950-1950 0
51/3/0/-/41 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Miejskiego miasta Żychlin 1948-1949 0
1 2 3 4

Amount of archival material

56

0

0

0.95

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.