Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Żychlina

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1809-1950
- brak danych - 1809 - 1868
1870 - 1870
1927 - 1932
1934 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
rosyjski
spis roboczy Yes 56 j.a
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
- brak danych - Okres zaboru rosyjskiego w tym okres Księstwa Warszawskiego
1809 – 1871: opis miasta z 1820 r., sprawy rzemiosła, handlu i przemysłu, akta katastralne, sprawy podatkowe i kasy miejskiej, ewidencja ludności, wykazy spisowych, plan miasta, urządzenie włościan w mieście, pożary i ubezpieczenia od ognia;
Okres II Rzeczypospolitej 1927 – 1931: protokoły posiedzeń Rady Miasta, księgi ludności stałej miasta;
Okres 1945 – 1950: protokoły posiedzeń Rady Miasta
- brak danych -

Amount of archival material

56

0

0

0.95

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.