Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1972-1975
- brak danych - 1972 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 931 j.a.
- brak danych - Zespół zawiera: akta własności ziem gmin: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin oraz miast Kutna i Żychlina, wnioski i postulaty wyborców, zarządzenia porewizyjne;
Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: protokoły poinspekcyjne, zarządzenia Naczelnika Powiatu, sprawozdania z planów rocznych, rejestr skarg i wniosków;
Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury: uchwały, zarządzenia i pisma okólne, protokoły narad dyrektorów szkół oraz wizytatorów, zbiór normatywów własnej jednostki, sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego, roczne sprawozdania jednostkowe szkół podstawowych w województwie łódzkim, sprawozdania z wizytacji szkół, ewidencja pieczęci, ewidencja i zadania Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Kutnie, metody i programy szkolenia, sprawy zabytków nieruchomych oraz organizacji imprez;
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdania lecznictwa otwartego, sprawozdania finansowe z wykorzystania kredytów na leki, sprawozdania z czynów społecznych, plany gospodarczo – finansowe Państwowego Domu Pomocy Społecznej we Franciszkowie i Państwowego Domu Rencistów w Pniewie;
Wydział Finansowy: sprawozdawczość i statystyka, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, budżet miasta Kutna i Krośniewic oraz gmin: Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Kutno, Nowe Ostrowy, Oporów oraz Chodów, sprawozdania kadrowe.
Przekazało Starostwo Powiatowe w Kutnie

Amount of archival material

926

0

0

20.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.