Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1950-1973
- brak danych - 1950 - 1960
1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 333 j.a.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach powstało po zniesieniu dotychczasowej struktury MRN (działającej od 1945 r.), na mocy ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.Nr 14, poz. 130), znowelizowanej ustawy o radach narodowych z 25.01.1958 r. Urząd funkcjonował do zasadniczej reformy całego systemu rad narodowych w 1973 roku. Zespół rozpoczynają protokoły sesji rady obrazujące przebieg obrad i odzwierciedlające istotę ich działalności. Zawierają one jako załączniki do protokołu treści podjętych uchwał (m.in. powołujące organy kolegialne, ustalające plan gospodarczy, budżet), plany pracy rady i innych organów kolegialnych. Bardzo charakterystyczne dla tego okresu historycznego są tzw. referaty polityczne lub okolicznościowe wygłaszane z różnych okazji np. rocznicy wyzwolenia miasta, 22 Lipca, 1-go Maja, kolejnej rocznicy PRL – właściwie, co roku i ze szczególnych okazji: śmierci Stalina, czy kolejnego Plenum KC PZPR. Innego typu referaty dotyczyły problemów typowych dla tego okresu, np. analfabetyzmu, trudnej sytuacji mieszkaniowej, rozwoju spółdzielczości produkcyjnej. Protokoły zawierały rozmaite sprawozdania: z wykonania budżetu, planu gospodarczego, z obowiązkowych dostaw, a także sprawozdania różnych jednostek podporządkowanych Prezydium rady np. sprawozdania biblioteki z przeprowadzanych akcji czytelnictwa, z działalności klubu Sportowego „Kolejarz”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Milicji Obywatelskiej i szereg innych. Ciekawy materiał można znaleźć w protokołach posiedzeń Prezydium, które zawierały m. in. omówienie zadań stawianych poszczególnym referatom, planowanie ich wykonania oraz sprawozdania z wykonania. Wyłaniają się z tych materiałów główne zadania wykonywane przez Prezydium, takie jak: sprawa przydziału mieszkań, inicjowanie uchwał w sprawach zmian administracyjnych, zwłaszcza zmian nazw ulic, utworzenia nowych placówek.
W sumie materiały sesji rady, prezydium (także uchwały) i komisji stanowią prawie 3 zespołu. Pozostałe akta to: 1 jednostka Protokołów Komitetu Blokowego, w którym oprócz protokołów znajduje się m. in. regulamin KB oraz protokoły kontroli przeprowadzanych przez ten organ; 3 j.a. zebran radnych - protokoły zebrań członków PZPR i FJN, Plany pracy rady, prezydium, komisji – 9 j.a., Plany gospodarcze oraz plany i sprawozdania innych jednostek – 16 j.a. (są to plany gospodarczego rozwoju miasta na poszczególne lata oraz plany i sprawozdania Wydziału Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej lub Biblioteki Publicznej).
Kolejną grup akt stanowią Sprawozdania Gus – 10 j.a., materiały zawierające głównie statystykę rolną. Następnie 17 j.a. Kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz dość liczna grupa akt dotyczących Budżetu i jego wykonania – 49 j.a. i 5 j.a. Planów finansowych przedsiębiorstw... Są to zarówno budżety administracyjne miasta jak i różnych zakładów, sprawozdania, bilanse, zestawienia dochodów i wydatków. Pewną ciekawostkę może stanowić dokumentacja ujęta w serię Działalność radiowęzła, który działał
w Krośniewicach w latach 1954-1960 i miał swój komitet programowy. Przedostatnią grupę akt stanowią 3 j.a. Szkoleń ideologiczno-zawodowych członków rady i jej organów, a zamykają zespół książki i rejestry meldunkowe mieszkańców miasta.
Przekazał Urząd Miasta i Gminy w Krośniewicach, w wyniku skontrum wyłączono 11 j.a. z akt miasta Krośniewice
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/32/0/1/1 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej Nr 1-10 1951-1952 0
51/32/0/1/2 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej za 1953 r. Nr 1-12/53 1953-1953 0
51/32/0/1/4 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach nr I/55 - XIII/55 1955-1955 0
51/32/0/1/5 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr I/56 - XII/56 1956-1956 0
51/32/0/1/6 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach za 1957 r. Nr 1/56 - 12/56 1957-1957 0
51/32/0/1/7 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach za 1958 r. Nr 1/58 -11/58 1958-1958 0
51/32/0/1/9 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr I/60 - XII/60 1960-1960 0
51/32/0/1/10 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 1/61 - 3/61 1961-1961 0
51/32/0/1/11 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 6/61 - 9/61 1961-1961 0
51/32/0/1/12 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 10/62 - 20/62 1962-1962 0
51/32/0/1/13 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 21/62 - 32/63 1963-1963 0
51/32/0/1/14 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 33/64 - 39/64 1964-1964 0
51/32/0/1/15 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 40/64 - 46/64 1964-1964 0
51/32/0/1/17 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 8/66 - 14/66 1966-1966 0
51/32/0/1/18 Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach Nr 15/66 - 20/66 1966-1966 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22

Amount of archival material

333

333

0

4.65

4.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.