Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirosławicach

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1951-1972
- brak danych - 1951 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 117 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 24 j.a
PGRN w Mirosławicach powstała na mocy ustawy z 25.09.1954 r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Funkcjonowała do 1968 r. - na skutek reorganizacji administracji terenowej obszar jej działania został podzielona między GRN w Bedlnie i Załusinie. I.Protokoły Sesji GRN, l. 1955-1968, sygn.od 1 do14,
II.Plany pracy GRN,uchwały GRN,spotkania radnych GRN z wyborcami, l. 1965-1966, sygn. od 15-19
III.Komisje GRN, protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, plany pracy komisji, 1956-1968, sygn. od 20 do 55
IV.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy, uchwały Prezydium, l. 1956-1968, sygn. od 56 do 72
V.Zebrania wiejskie, sołtysi-protokoły z narad, l. 1960-1968, sygn. od 73 do 82
VI.Plany gospodarcze-programy rozwoju gromady, 1961-1970, sygn. od 83 do 89
VII.Sprawozdania gospodarcze-spisy rolne, l. 1957-1965, sygn. od 90 do 92
VIII.Kontrole zewnątrzne - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania, l. 1969-1967, sygn. od 93 do 95, 117
IX.Budżet gromady, plan funduszu gromad, l. 1955-1967, sygn.od 97 do 109
X.Sprawozdania i zmiany budżetowe, l. 1958-1965, sygn. od 110 do116
XI.Ewidencja ludności l. 1951-1972 od sygn. 118 do 141
- brak danych -

Amount of archival material

141

117

0

1.01

0.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.