Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Załusinie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1950-1972
- brak danych - 1950 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 92 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 22j.a.
spis roboczy Yes 114 j.a
PGRN w Załusinie powstała na mocy ustawy z 25.09.1954 r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Funkcjonowała do 1968 r. - na skutek reorganizacji administracji terenowej obszar jej działania został podzielony między GRN W Bedlnie i Załusinie. I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, uchwały i ich realizacja, l. 1955-1972, sygn. Od 1do 20
II. Protokoły posiedzeń i kontroli komisji GRN, l. 1955-1970, sygn. Od 21 do 41
III. Protokoły posiedzeń PGRN, plany pracy, l. 1955-1972, sygn. Od 42 do 60, 92
IV. Protokoły zebrań wiejskich, l. 1958-1972, sygn od 61 do 70
V. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, 1965 r., sygn. 71
VI. Spisy rolny, l. 1960-1966, sygn. Od 72 do 73
VII. Spis powszechny, 1960 r., sygn. 74
VIII. Kontrole zewnętrzne, protokoły, zarządzenia i sprawozdania z wykonania, l. 1963-1967, sygn. Od 75 do 78
IX. Budżet gromady i fundusze gromadzkie, l. 1955-1967, sygn. Od 79 do 91
X. Ewidencja ludności, l. 1950-1972 od sygn 93 do sygn. 114.
- brak danych -

Amount of archival material

114

92

0

1.00

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.