Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Wincentego Olszowskiego w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1826-1837
- brak danych - 1826 - 1837
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 23 j.a.
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
Podstawą działania notariatu na ziemiach polskich w okresie Księstwa warszawskiego, a później Królestwa Polskiego była ustawa notariatu ogłoszona 4.08.1808, oparta na wzorach francuskich tj. ustawie z 1803 r. Późniejsze ustawy i instrukcje hipoteczne z lat 1818, 1819 1825 r. wprowadziły wprawdzie drobne zmiany o organizacji notariatu nie zmieniły one jednak ani jego istoty ani zasad ustrojowych. W 1866 r. została wydana rosyjska ustawa notarialna, wprowadzająca w Królestwie Polskim wraz reformą sądową tj. w r. 1876. Zachowała ona zasadnicze uprawnienia i zasady organizacji notariatu, lecz wprowadziła pewne modyfikacje i ograniczenia. Pewna część czynności przeszła do jurysdykcji sądów gminnych i pokoju, uległy częściowej modyfikacji zasady instrukcji hipotecznej z 1812 r., niektóre akty notarialne/ głównie na podstawie, których ustanawiane były prawa dóbr nieruchomych, dla ich ważności musiały być zatwierdzone przez starszego notariusza okręgu sądowego. Wybuch I wojny światowej zawiesił na pewien okres działalność notariatu. Wznowiły one czynność w 1917 r. na zasadzie tymczasowych przepisów o organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim z 18.07.1917 r. W zasadzie ustawa o notariacie z 1866 r. obowiązywała aż do 1939 r. i chociaż w okresie międzywojennym ukazało się szereg rozporządzeń, miały charakter uzupełniający, np. Dekret z 03.07.1918 r. wprowadza nazwę urzędnika tj. notariusz zamiast rejent , ustawa z 05.07.1926 r. zmieniła niektóre postanowienia ustawy, m. in. w kwestii terminu przekazywania ksiąg notarialnych do archiwum hipotecznego. Tak zorganizowane kancelarie notarialne w zasadzie istniały do r. 1939, kiedy to wybuch II wojny światowej zawiesił ich działalność. I.Księgi notarialne, 1826-1837, sygn.1-19
II.Skorowidz do ksiąg notarialnych, 1826-1837, sygn.20-23
Przekazane z AP m.st.Warszawy O/w Łowiczu. Zmieniono symbol karty na B oraz rodzaj pomocy ewidencyjnych, zgodnie z decyzją KM z 12.12.2006 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/71/0/-/1 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1826 [od Nr] 1 - 99 1826 0
51/71/0/-/2 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1827, tom I od [Nr] 1 - 175 1827 0
51/71/0/-/3 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1827, tom II od Nr 176 - 350 1827 0
51/71/0/-/4 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1828, tom I od Nr 1 - 163 1828 0
51/71/0/-/5 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1828, tom II od Nr 164 - 326 1828 0
51/71/0/-/6 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1829, tom I od [Nr] 1 - 165 1829 0
51/71/0/-/7 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Regenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1829. Tom II od Nr 164 - 321 1829 0
51/71/0/-/8 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1830. Tom I od Nr 1 - 183 1830 0
51/71/0/-/9 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1830. Tom II od Nr 184 do Nr 366 1830 0
51/71/0/-/10 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku całym 1831, tom I od nr 1 - 161 1831 0
51/71/0/-/11 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1832, od Nr 1 do 234 1832 0
51/71/0/-/12 [Księga transakcji wieczystych i wszelkich aktów dobrej woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyjętych w roku] 1832, tom II od rep. 235 do rep. 469 1832 0
51/71/0/-/13 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1833, tom I, od nr 1 do nr 230 1833 0
51/71/0/-/14 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1833, od Nr 231 do Nr 455. Tom drugi 1833 0
51/71/0/-/15 Xięga transakcyi wieczystych i wszelkich aktów dobrey woli przez Rejenta Olszowskiego Wincentego przyiętych w roku 1834, od Nr 1 do Nr 203 1834 0
1 2

Amount of archival material

23

0

0

2.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.