Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
Previous archive Next archive
708.89 - brak danych -
223.0 8
978 642

- brak danych -

Na siedzibę oddziału Archiwum władze Kutno przekazały i wyremontowały budynek po spółdzielni produkcyjnej "Urania" mieszczący się przy ul. Zamkowej 4. O jego wyborze zdecydowała dogodna lokalizacji prawie w centrum miasta, znaczna powierzchnia - 579 m2 i możliwości przystosowania go do potrzeb archiwum. W efekcie tych działań Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. Jerzy Skowronek zarządzeniem z dnia 31.03.1993 roku powołał do życia Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Kutnie. Jednostka w tej strukturze pozostawała do 1994, kiedy to po utworzeniu Archiwum Państwowego w Płocku stała się jego oddziałem. Kierownikiem oddziału od 1993 roku jest Jolanta Leśniewska.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
51/326/0 Urząd Miasta Kutno 1990-1991 0
51/261/0 Zbiór materiałów wyborczych 1989-2015 0
51/204/0 Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Kutnie 1988-1998 0
51/268/0 Gminny Komitet Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Bedlnie 1988 0
51/292/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu części województwa płockiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.06.1988 r 1988 0
51/258/0 Kutno w fotografii Mariusza Wieczorkowskiego - album 1987-1988 0
51/293/0 Akta komisji wyborczych do spraw referendum ogólnopolskiego z terenu części województwa płockiego przeprowadzonego w dniu 29.11.1987 r 1987 0
51/185/0 Rada Narodowa Miasta Żychlina i Gminy Dobrzelin 1986-1990 0
51/120/0 Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Kutnie z siedzibą w Nowej Wsi 1985-1992 0
51/287/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu części województwa płockiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13.10.1985 r 1985 0
51/220/0 Patrioryczy Ruch Odrodzenia Narodowego w Nowych Ostrowach 1984-1987 0
51/291/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu części województwa płockiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17.06.1984 r 1984 0
51/311/0 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Nowych Ostrowach 1983-1989 0
51/257/0 Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kutnie 1983-1986 0
51/281/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Żychlinie 1983-1984 0
1 2 3 4 5 ... 21 22
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.