Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gorzyczki (pow. kościański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1935
- brak danych - 1877 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1935 Wtóropisy (sygn.: 67-132) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 78 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 41212-41214), 4-24 (nr O: 55584-55604), 25-66 (nr 53: 87788-87829), 133-135 (nr 53: 87830-87832), 148-153 (nr 53: 87833-87838), 160-162 (nr 53: 87839-87841) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-24

Amount of archival material

278

212

0

2.93

2.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.