Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1937
- brak danych - 1874 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 80-155 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 41361-41372), 13-33 (nr 0: 55605-55625), a zdigitalizowano (skany) 143 j.a. o sygn.:1-33 (nr 53:95541-95573), 34-79 (nr 53: 87842-87887), 159-199 (nr 53: 87888-87928), 202 (nr 53 87929), 204-211 (nr 53: 87930-87937), 221-234 (nr 53: 87938-87951) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1857/0/5/285 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1911 1910-1911 0
53/1857/0/5/298 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1912 1911-1912 0
53/1857/0/5/302 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń rok 1913 1913-1913 0
53/1857/0/5/303 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1913 1913-1913 0
53/1857/0/5/320 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1914 1914-1914 0
53/1857/0/5/321 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1915 1915-1915 0
53/1857/0/5/322 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za lata 1916-1917 1916-1917 0
53/1857/0/5/323 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw zarok 1918 1918-1918 0
53/1857/0/5/324 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1919 1918-1919 0
53/1857/0/5/325 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1919 1919-1919 0
53/1857/0/5/326 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1920 1920-1920 0
53/1857/0/5/327 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów za lata 1908-1915 1908-1915 0
53/1857/0/5/328 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów za lata 1916-1918 1916-1918 0
53/1857/0/5/340 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1921 1921-1921 0
53/1857/0/5/341 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1921 1921-1921 0
1 2 3 4 ... 19 20 21 22 23 24 25 26

Amount of archival material

387

347

0

12.99

11.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.