Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1937
- brak danych - 1874 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 80-155 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 41361-41372), 13-33 (nr 0: 55605-55625), a zdigitalizowano (skany) 143 j.a. o sygn.:1-33 (nr 53:95541-95573), 34-79 (nr 53: 87842-87887), 159-199 (nr 53: 87888-87928), 202 (nr 53 87929), 204-211 (nr 53: 87930-87937), 221-234 (nr 53: 87938-87951) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1857/0/5/342 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1922 1922-1922 0
53/1857/0/5/343 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1922 1922-1922 0
53/1857/0/5/344 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1923 1923-1923 0
53/1857/0/5/345 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1924 1924-1924 0
53/1857/0/5/346 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1925 1925-1925 0
53/1857/0/5/347 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów za lata 1920-1923 1920-1923 0
53/1857/0/5/373 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za lata 1923-1935 1923-1935 0
53/1857/0/5/374 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1926 1926-1926 0
53/1857/0/5/375 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1927 1927-1927 0
53/1857/0/5/376 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1928 1928-1928 0
53/1857/0/5/377 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1929 1929-1929 0
53/1857/0/5/378 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1930 1930-1930 0
53/1857/0/5/379 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1931 1931-1931 0
53/1857/0/5/380 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1932 1932-1932 0
53/1857/0/5/381 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za lata 1932-1933 1932-1933 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26

Amount of archival material

387

347

0

12.99

11.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.