Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gruszczyn (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1895 Wtóropisy (sygn.: 57-84) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 26 j.a. o sygn.: 1-26 (nr O: 55626-55651), oraz zdigitalizowano (skany) 34 j.a. o sygn.: 27-56 (nr 53: 88824-88853), 101 (nr 53 88854), 103 (nr 53 88855), 116-117 (nr 53: 88856-88857) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-56, 101, 103, 116-117

Amount of archival material

117

117

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.