Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 377-556) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 125 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44177-44182), 7-15 (nr O: 44185-44194), 16-46 (nr O: 44196-44228), 53-73 (nr O: 56963-56983), 77-86 (nr O: 56984-56993), 90-105 (nr O: 56994-57009), 107-108 (nr O: 57010-57011), 110-114 (nr O: 57012-57016), 116-120 (nr O: 57017-57021), 122-124 (nr O: 57022-57024), 126 (nr O 57025), 127-130 (nr O: 57026-57029), 132-143 (nr O: 57030-57041) oraz zdigitalizowano sygnatury 53-65, 70-73, 77-86, 90-105, 107-108, 110-114, 116-120, 122-124, 126-130, 132-143, 147-376, 557-578, 700-740, 787-807, 872-884
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta zbiorowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1926/0/5/1081 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1082 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1083 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1084 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1085 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1086 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1087 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1088 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1089 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1090 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1091 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1092 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1093 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1875 1875-1875 0
53/1926/0/5/1094 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1876 1876-1876 0
53/1926/0/5/1095 Die von den Verlobten beigebrachten Urkunden zur Eheschliessung pro 1876 1876-1876 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

1417

1417

0

54.53

54.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.