Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny (sygn. 1-77, 79-239, 243-309)
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Inwentarz książkowy - patrz też system informatyczny (sygn.: 1-77, 79-239, 243-309) Wtóropisy (sygn.: 119-183) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44260-44275), 11 (nr O 44276), 12 (nr O 44265), 13 (nr O 44259), 14-18 (nr O: 57042-57046), 20-23 (nr O: 57047-57050), 25-28 (nr O: 57051-57054), 30-33 (nr O:57055-57058), 35-39 (nr O: 57059-57063), 41-44 (nr O: 57064-57067), 46-49 (nr O: 57068-57071) oraz zdigitalizowano sygnatury 14-18, 20-23, 25-28, 30-33, 35-39, 41-44, 46-49

Amount of archival material

347

347

0

8.49

8.49

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.