Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Buku

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1815 - 1887 [1888 - 1918]
Landratsamt Buk 1815 - 1887
1888 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Podstawy prawne organizacji administracji państwowej w przyłączonym do Prus Wielkim Księstwie Poznańskim dało rozporządzenie króla Prus z dnia 30 kwietnia 1815 r. Na mocy tego rozporządzenia księstwo zostało podzielone na dwie rejencje: poznańską i bydgoska. Rejencje zaś dzieliły się na powiaty, na czele których stali landraci. Podległe im urzędy nazywano landraturami (Landratsamt). Taki ustrój przetrwał do roku 1919. Landraci wykonywali zalecenia władz nadrzędnych. Do ich kompetencji należały sprawy polityczne, społeczno-gospodarcze, kulturalne, sprawy szkół i kościołów na podległym terenie, uposażenia nauczycieli i duchowieństwa.
Powiat bukowski powstał w 1815 r. Początkowo siedzibą landrata był Buk, a od połowy XIX wieku Nowy Tomyśl. Na mocy ustawy z 6 czerwca 1887 r. o podziale powiatów, powiat bukowski został podzielony na dwa - nowotomyski i grodziski. Akta landratów tych powiatów tworzą odrębne zespoły. [Na podst. wstępu do inwentarza I. Radtke]
Zespół zawiera kilka dzienników podawczych od 1834-1851 r., materiały dotyczące spraw policyjnych, podatkowych, kas powiatowych i miejskich, spraw wodnych, pożarniczych, wojskowych, szkolnych i kościelnych oraz statystki ludności i przemysłu. - brak danych -

Amount of archival material

42

42

0

1.12

1.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.