Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słodkowie (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1971
- brak danych - 1971 - 1971
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był organem władz partii działającymi na szczeblu gromady. Zgodnie ze statutem partii komitety gromadzkie były powoływane za zgodą komitetów powiatowych w gromadach, gdzie działały przynajmniej 3 organizacje partyjne. Komitety gromadzkie działały do końca 1972 r., kiedy to nastąpiło w związku z reformą podziału administracyjnego zniesienie gromad i utworzenie gmin. Komitety gromadzkie były wybierane na ogólnym zebraniu wszystkich członków partii lub na konferencji gromadzkiej. Komitety gromadzkie pobudzały i koordynowały prace podstawowych organizacji partyjnych w gromadzie i miały prawo podejmowania uchwał organizacyjnych. Statut partii nie przewidywał częstotliwości zwoływania ogólnych zebrań lub konferencji gromadzkich. W praktyce odbywały się raz na 2 lata. Ogólne zebrania bądź konferencje zatwierdzały sprawozdania komitetu gromadzkiego, omawiały najważniejsze problemy działalności partii na terenie gromady i wybierały komitet gromadzki. Skład osobowy komitetów opierał się na zasadzie doboru według klucza zapewniającego udział w nich osób zajmujących określone stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej a także działaczom organizacji społecznych i młodzieżowych. Komitety gromadzkie wybierały sekretarza. Za pełnienie tej funkcji większość sekretarzy otrzymywała zryczałtowane wynagrodzenie. Statut nie precyzował częstotliwość odbywania posiedzeń komitetów gromadzkich. Odbywały się one przeciętnie raz w miesiącu. Kancelaria. Praca biurowa komitetów gromadzkich PZPR nie była regulowana żadnymi przepisami. Dotyczyło to zarówno instrukcji kancelaryjnej jak i wykazów akt. Dokumentacja konferencji i posiedzeń komitetów gromadzkich była przekazywana przez sekretarzy [na podst. wstępu do inwentarza A. Choniawki]. Zespół zawiera protokoły zebrań ogólnogromadzkich. - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.