Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1906-1921
- brak danych - 1906 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1906-1914 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/5592/0/3/253 Heirats Neben Register Band II 1919-1919 0
53/5592/0/3/248 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/5592/0/3/249 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/5592/0/3/257 Księga małżeństw odpis tom III [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/5592/0/3/129 Księga małżeństw odpis tom III [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/5592/0/3/261 Księga małżeństw odpis tom III [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/5592/0/3/254 Księga małżeństw odpis tom III[Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/5592/0/3/256 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/5592/0/3/247 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/5592/0/3/251 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/5592/0/3/60 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/5592/0/3/189 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/5592/0/3/94 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/5592/0/3/260 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/5592/0/3/128 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

314

314

0

10.31

10.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.