Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1906-1921
- brak danych - 1906 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1906-1914 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/5592/0/3/47 Księga miejscowa małżeństw tom I [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 263
53/5592/0/3/48 Księga miejscowa małżeństw tom II [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 71
53/5592/0/3/59 Księga małżeństw odpis tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/5592/0/3/60 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/5592/0/3/70 Księga miejscowa małżeństw tom I [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 303
53/5592/0/3/71 Księga miejscowa małżeństw tom II [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 39
53/5592/0/3/83 Księga miejscowa małżeństw tom I [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 203
53/5592/0/3/84 Księga miejscowa małżeństw tom II [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 122
53/5592/0/3/93 Księga małżeństw odpis tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/5592/0/3/94 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/5592/0/3/103 Księga małżeństw odpis tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/5592/0/3/104 Księga małżeństw odpis tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/5592/0/3/115 Księga miejscowa małżeństw tom I [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 191
53/5592/0/3/116 Księga miejscowa małżeństw tom II [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 164
53/5592/0/3/127 Księga małżeństw odpis tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

314

314

0

10.31

10.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.