Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1951-1973
- brak danych - 1951 - 1973
- brak danych - tak
- - - polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Podstawowa organizacja partyjna stanowiła zasadnicze ogniwo organizacyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Każdy członek (kandydat) partii musiał należeć do podstawowej organizacji partyjnej. Podstawowa organizacja partyjna nie mogła liczyć mniej niż 3 członków, a od 1959 r. - 5 członków.
Głównym zadaniem podstawowych organizacji partyjnych było organizowanie działalności członków partii w celu realizowania jej polityki na swoim terenie, przewodzenie w działaniach na rzecz wykonywania zadań produkcyjnych i obowiązków zawodowych, podnoszenie wydajności i dyscypliny pracy, ocena wypełniania przez członków partii zadań partyjnych, społecznych i zawodowych.
Zespół zawiera m.in.: protokoły z zebrań, plany pracy i dziennik szkolenia partyjnego. - brak danych -

Amount of archival material

9

9

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.