Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja porządkowa cywilno - wojskowa województwa i powiatu poznańskiego i międzyrzeckiego

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księga komisji porządkowa cywilno - wojskowej powiatu poznańskiego i międzyrzeckiego 1790
- brak danych - 1790 - 1790
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Komisje porządkowo-cywilne powołano na Sejmie Czteroletnim; były to organy administracji terenowej, dbające o szkoły, drogi, mosty, szpitale, ruch ludności, zajmowały się także rekrutacją do wojska. Należało do nich też sądownictwo sporne w tych sprawach. Korespondencja - brak danych -

Amount of archival material

2

2

0

0.21

0.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.