Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1919-1939 [1950]
- brak danych - 1919 - 1939
1950 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes 495 j.a., system informatyczny (sygn.: 1-489, 491-496); patrz także tradycyjny (494 j.a.)
spis roboczy Yes 97 j.a., przy inw. książkowym tradycyjnym
Podstawę prawną organizacji szkolnictwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego była ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych. Na mocy tej ustawy podzielono kraj na dwa okręgi szkolne. Władzę nad szkolnictwem sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wprowadzono jednolity ogólnopaństwowy zarząd oparty na okręgach szkolnych z kuratorem na czele. Do zakresu jego działania należała administracja instytucjami wychowawczymi i oświatowymi oraz szkołami różnych typów. Kuratorium okręgu szkolnego jako władza II instancji sprawowała nadzór nad inspektoratami szkolnymi w powiatach. Na wewnętrzną strukturę kuratorium składały się: biuro personalne z referatami, wydział ogólny z referatami oraz wydziały szkól powszechnych, średnich i zawodowych. Organizację pracy Kuratorium regulowała instrukcja biurowa z dnia 22.12.1928 r. Do 1932 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego poznańskiego obejmowało swym zasięgiem tylko obszar województwa poznańskiego. [Na podst. wstępu do inwentarza Cz. Hruszki] Zespół zawiera materiały dotyczące ustroju i organizacji szkół, programy nauczania w szkołach różnego typu, protokoły z wizytacji szkół w powiatach, dane w zakresie oświaty pozaszkolnej i szkolenia zawodowego, szkolnictwa prywatnego oraz szkół mniejszości narodowych. Spis rob. - 97 j.a., przy inw. książkowym tradycyjnym. W zespole zmikrofilmowano 493 j.a. o sygn.: 1 (nr O 65681), 2-8 (nr O:65683-65689), 9-25 (nr O: 65691-65707), 26-28 (nr O: 65709-65711), 29 (nr O 65713), 30-45 (nr O: 65715-65730), 46-70 (nr O: 65732-65756), 72-81 (nr O: 65757-65766), 82-172 (nr O: 65768-65858), 173-283 (nr O: 65860-65970), 284-318 (nr O: 65972-66006), 319-433 (nr O: 66008-66122), 434-483 (nr O: 66124-66173), 484 (nr O 65682), 485 (nr O 65690), 486 (nr O 65708), 487 (nr O 65712), 488 (nr O 65714), 489 (nr O 65731), 490 (nr O 65767), 491 (nr O 65859), 492 (nr O 65971), 493 (nr O 66007), 494 (nr O 66123) oraz zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-70, 72-489, 491-495
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Wydział II Szkół Średnich
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/805/0/3/282 Preliminarz dochodów i rozchodów gimnazjów z funduszu taks administracyjnych za II półrocze roku szkolnego 1926/ 27 1926-1927 107
53/805/0/3/283 [Kursy wakacyjne nauczycieli szkół średnich- listy kandydatów] 1933-1936 55
53/805/0/3/284 Protokoły z egzaminu dojrzałości dla aspirantów oficerskich 1919-1921 199
53/805/0/3/285 Akta Komisji Egzaminacyjnej dojrzałości dla czynnych oficerów w Kuratorium OSP 1932 98
53/805/0/3/286 Protokoły egzaminu dojrzałości eksternistów Niemców 1928 96
53/805/0/3/287 Egzaminy dojrzałości dla eksternistów Niemców [Protokoły i świadectwa dojrzałości] 1930 107
53/805/0/3/288 Egzaminy dojrzałości 6-13 VI 1932 eksternistów Niemców i Sławika abiturienta gminnego świętego Jana Kantego w Poznaniu 1932 168
53/805/0/3/289 Protokoły z egzaminów dojrzałości dla eksternistów abiturientów, prywatnego gimnazjum koedukacyjnego z niemieckim językiem nauczania imienia Schillera w Poznaniu 1934-1938 188
53/805/0/3/290 Zgłoszenia do egzaminu ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego [matura eksternistów] 1937-1939 137
53/805/0/3/291 Eksterniści [protokoły ukończenia gimnazjum w roku 1938 uczniów z Małego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów z Lądu i z prywatnego gimnazjum z niemieckim językiem nauczania imienia Kanta w Lesznie] 1938 [1938] 112
53/805/0/3/292 Poddania o dopuszczenie do egzaminu zakończenia gimnazjum [eksterniści ci egzaminów nie złożyli] 1938 [1938] 80
53/805/0/3/293 Eksterniści [protokoły egzaminu ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego w 1939 przez absolwentów Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie i innych] 1939 [1939] 111
53/805/0/3/294 Różne świadectwa szkolne 1926-1935 233
53/805/0/3/295 [Szkoła Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy] 1931 73
53/805/0/3/296 Państwowe Gimnazjum humanistyczne imienia świętej Barbary w Chodzieży 1930-1931 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

592

495

0

4.72

4.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.