Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Studium Nauczycielskie w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - [1947-1957] 1958-1971
- brak danych - 1947 - 1957
1958 - 1971
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą prawną powołania Studium Nauczycielskiego w Radomiu stanowiło zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 12.V.1958 r. Szczegóły organizacyjne radomskiego Studium, jego lokalizację oraz terminy pierwszych egzaminów wstepnych okresliło Kuratorium Okregu Szkolnego w Kielcach pismem z dnia 21.V.1958 r..Studium Nauczycielskie w Radomiu rozpoczęło oficjalnie swą działalność inauguracją roku akademickiego 1958/59 dnia 18.X.1958 r. Studium było półwyżsym zakładem kształcenia nauczycieli, opartym na podbudowie programowej szkoły średniej. W ramach swojej działalności prowadziło nastepujące kierunki studiów pedagogicznych: filologię polską i rosyjską, biologię, fizykę, wychowanie fizyczne, matematykę, historię, wychowanie plastyczne i zajęcia praktyczno-techniczne. Likwidacja Studium Nauczycielskiego nastąpiła w 1971 r. na mocy zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach z 18.VIII 1971 r. Zarządzenie to określało datę zamknięcia Studium na 31.VIII.1971 r., przeznaczając na całkowitą likwidację uczelni okres do 31.X.1971 r., przedłużony następnie do 30.XI.1971 r.
Siedziba; Radom
W skład zespołu wchodzą:
- sprawy organizacyjne, 1958-1971, sygn. 1-13,
- statystyczne arkusze organizacyjne, 1964-1971, sygn. 14,
- plany pracy, 1959-1971, sygn. 15-25,
- sprawozdania z działalności, 1959-1971, sygn. 26-37,
- formularze statystyczne, 1958-1971, sygn. 38-39,
- budżety, 1958-1971, sygn. 40-41,
- bilanse, 1958-1971, sygn. 42-43,
- kontrole, 1964-1970, sygn. 44,
- zarządzenia wewnętrzne, 1967-1970, sygn. 45,
- wypadki przy pracy, 1967-1971, sygn. 46,
- protokoly z posiedzeń Rady Studium 1958-1971, sygn. 47-52,
- protokoły z posiedzen Sekcji Pedagogicznej, 1959-1965, sygn. 53-54,
- protokoły z narad ciał kolegialnych, 1964-1970, sygn. 55,
- protokoły z posiedzeń sekcji przedmiotowych, 1965-1971, sygn, 56-57,
- egzaminy dyplomowe, 1959-1971, sygn. 58,
- ksiegi imatrykulacji, 1958-1971, sygn. 59-66,
- księgi studentów i wydanych dyplomów, 1960-1971, sygn. 66-74,
- inwentarz biblioteki, /1947-1948/1959-1971, sygn. 74-88,
- księgi inwentarzowe, 1957-1971, sygn. 89-107,
- unwestycje, 1967-1971, sygn. 108,
- kroniki szkolne, 1967-1971, sygn. 109-111,
- gazetka szkolna, 1952-1964, sygn. 112,
- spis akt przekazanych do AP w Radomiu, 1971, sygn. 113
- brak danych -

Amount of archival material

113

113

0

1.28

1.28

0.00

Amount of non-archival material

443

4.10

1957-1971

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.