Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoły Zawodowe Żeńskie Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dziewczętami w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1928-1950
- brak danych - 1928 - 1950
Państwowa Szkoła Pielęgniarek Dzieci w Radomiu; Państwowa Szkoła Żeńska Rzemieślnicza w Radomiu tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1928 roku, utworzone zostało w Warszawie "Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki nad dziewczętami", stawiające sobie jako głóny cel działalność wychowawczo-oświatową realizowaną przez: oraganizowanie i prowadzenie szkół zawodowych, schronisk czasowego pobytu dla dziewcząt pozbawionych stałej opieki i zaniedbanych pod względem moralnym, pośredniczenie w zapewnieniu odpowiedniej pracy, zakładanie bibliotek itp. Szkoła Zawodowa Żwńska w Radomiu powstała prawdo[odobnie już 1 1928 r. (brak dokładnych danych na ten temat) a jej likwidacja nastąpiła na podstawie decyzji WRN w Kielcach z 22.VI 1950 r., a majatek ruchomy i nieruchomy przeznaczony został na rzecz Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. W skład zespołu wchodzą:
- programy nauczania, 1935, sygn. 1,
- księgi przyjęć i listy uczennic, 1936-1945, sygn. 2-3
- księgi i katalogi klasyfikacyjne, 1928-1950, sygn. 3-33,
- wykazy postepów w nauce (świadectwa) 1933-1949, sygn. 34-40,
- akta ukończenia szkoły, 1928-1950, sygn. 41-46,
- świadectwa egzaminów czeladniczych, 1932-1949, sygn. 37-56,
- Państwowa szkoła Pielęgniarek Dzieci, 1941-1948, sygn. 57-65,
- Państwowa Szkoła Żeńska Rzemieślnicza, 1941-1950, sygn. 66-72
- brak danych -

Amount of archival material

72

72

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.