Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/2 Ustawa Radomskiego Towarzystwa Kredytowego 1898-1898 0
58/2/0/-/149 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 353 przy ul. Szerokiej, własność Włodzimierz Kulczycki 1898-1898 0
58/2/0/-/25 Sprawozdania Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Miasta Radomia 1898-1898 0
58/2/0/-/93 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 423 przy ul. Lubelskiej własność Marianny Czyż 1898-1899 0
58/2/0/-/114 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 449 przy ul. Długiej, własność Stanisława Przedojewskiego 1898-1899 0
58/2/0/-/148 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 132 przy ul. Szwarlikowskiej, własność I. Rubinsztajn 1898-1899 0
58/2/0/-/131 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 201 przy ul. Spacerowej, własność Antoniego Pawlikowskiego 1898-1899 0
58/2/0/-/122 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 41 przy ul. Rwańskiej, własność Gerszona Lejb Gutsztata 1898-1899 0
58/2/0/-/116 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 335 przy ul. Wysokiej, własność Teodora i Teodory Adamskich 1898-1899 0
58/2/0/-/115 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 333 przy ul. Długiej własność Heleny i Stanisława Przedwojewskich 1898-1899 0
58/2/0/-/95 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 451 przy ul. Trawnej własność małżonków Julianny i Michała Gawłowskich 1898-1899 0
58/2/0/-/121 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 37 przy ul. Rwańskiej, własność Dawida Przeworskiego 1898-1900 0
58/2/0/-/107 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 73 przy ul. Lubelskiej, własność Jana i Marcela Mierzyńskich 1898-1900 0
58/2/0/-/143 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 321 przy ul. Staromiejskiej, własność F. Wikenhagen 1898-1901 0
58/2/0/-/100 O przyznaniu pożyczki na nieruchomość w mieście Radomiu, nr hipoteczny 228 przy ul. Lubelskiej własność Bolesława Etingera 1898-1901 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.