Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/331 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słoackiego , na nieruchomość pod nr hipotecznym 387, należacą do Bauma Szmula, Jankla, Sury... Tajtelbauma Jakóba 1928-1948 0
58/2/0/-/332 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Kilińskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 93, należacą do Borensztajna Mendla 1928-1953 0
58/2/0/-/333 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul. Nowo-Saskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 638, należacą do Kaczynów Stanisława i Heleny 1928-1946 0
58/2/0/-/334 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Giserskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 703, należacą do Kalinowskiego Jana 1928-1941 0
58/2/0/-/335 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Lubelskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 75b, należacą do Fersterów Mordki i Chop Bajli 1938-1946 0
58/2/0/-/336 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Bóżniczej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 213, należacą do Nirenberga Szslamy 1928-1929 0
58/2/0/-/337 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul. Lubelskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 232, należacą do Mazurkiewiczów Sykstusa i Marty 1928-1949 0
58/2/0/-/338 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Podjazdowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 476, należacą do Kimmelów Mejera Icka i Bera 1928-1938 0
58/2/0/-/339 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Nowy Świat, na nieruchomość pod nr hipotecznym 464, należacą do Jana, Józefa i Juliusza Saskich 1928-1945 0
58/2/0/-/340 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Młodzianowskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 704, należacą do Jana, Józefa i Juliusza Saskich 1928-1947 0
58/2/0/-/341 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Trawnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 405, należacą do Józefa Gałzowskiego i L. Mulera 1928-1940 0
58/2/0/-/342 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Żeromskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 26, należacą do Markowskiego Konstantego 1928-1928 0
58/2/0/-/343 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słowackiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 254, należacą do Lipskiej Marii i k. Wróbla 1928-1934 0
58/2/0/-/344 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.J. Malczewskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 272, należacą do Przednówka Noecha Berka 1928-1942 0
58/2/0/-/345 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Ceglanej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 587, należacą do Gieryczowej Zofii 1928-1948 0
1 2 3 4 ... 21 22 23 24 25 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.