Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/346 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Zaleskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 656, należacą do Roguskiego Władysława 1928-1949 0
58/2/0/-/347 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Mlecznej , na nieruchomość pod nr hipotecznym 705, należacą do Zabiełłów i Ruzgutowej 1928-1940 0
58/2/0/-/348 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Mariacki Górki, na nieruchomość pod nr hipotecznym 494, należacą do Mondsztajn Bajli Ruchli 1928-1942 0
58/2/0/-/349 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Rwańskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 37, należacą do Zeligera Kopla Lipy 1928-1953 0
58/2/0/-/350 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Lubelskie, na nieruchomość pod nr hipotecznym 426, należacą do Zakładów Przemysłowych Spółki Garbarskiej "Nowość" 1928-1933 0
58/2/0/-/351 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.1 Maja, na nieruchomość pod nr hipotecznym 551, należacą do Gieryczów 1928-1940 0
58/2/0/-/352 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Mlecznej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 14, należacą do Zylberberga Borucha 1928-1929 0
58/2/0/-/353 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słowackiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 582, należacą do Betkera Jana 1928-1944 0
58/2/0/-/354 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Basejnej i Szpitalnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 163, 194, 165, należacą do Milmana Chaskla i Zalcmana Jankiela 1928-1928 0
58/2/0/-/355 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Żelaznej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 718, należacą do Zielińskiego Aleksandra 1928-1948 0
58/2/0/-/356 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Młodzianów, na nieruchomość pod nr hipotecznym 22, należacą do garberni "Venus" 1928-1943 0
58/2/0/-/357 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Wałowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 210, należacą do Estery Bruchy Erlich 1928-1948 0
58/2/0/-/358 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Trawnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 269a, należacą do małżonków Pazdonów 1928-1942 0
58/2/0/-/359 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Starokrakowskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 395, należacą do Sury Hopman 1928-1929 0
58/2/0/-/360 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Szewskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 197, należacą do Mokołaja Paschalskiego 1928-1930 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.