Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/361 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Spacerowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 196, należacą do Mikołaja Paschalskiego 1928-1930 0
58/2/0/-/362 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Rynek, na nieruchomość pod nr hipotecznym 19, należacą do Mordki i Chany Cymbalistów 1928-1950 0
58/2/0/-/363 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Zgodnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 567, należacą do Kosteckiego Aleksandra 1928-1947 0
58/2/0/-/364 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Plac Jagieloński, na nieruchomość pod nr hipotecznym 101/708, należacą do Szewela Lewina 1928-1932 0
58/2/0/-/365 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Żeromskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 714, należacą do Chai Szwarcbergowej 1928-1951 0
58/2/0/-/366 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słowackiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 481, należacą do Lejbusia Rozenszajna 1928-1942 0
58/2/0/-/367 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.1 Maja, na nieruchomość pod nr hipotecznym 295, należacą do Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet 1928-1929 0
58/2/0/-/368 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Skaryszewskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 394, należacą do Teodora Matuszewskiego 1928-1928 0
58/2/0/-/369 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Starokrakowskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 294, należacą do Dawida Wajntrauba i I. Szotland 1928-1928 0
58/2/0/-/370 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Żeromskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 107, należacą do Eugeniusza Barwickiego 1928-1932 0
58/2/0/-/371 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Kilińskiego i Witolda, na nieruchomość pod nr hipotecznym98 , należacą do Ałty Kalińskiej 1928-1929 0
58/2/0/-/372 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Nowosaskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 713, należacą do Władysława i Anny Szczęsnych 1928-1929 0
58/2/0/-/373 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Nowy Świat, na nieruchomość pod nr hipotecznym 725, należacą do Antoniego i Stanisławy Grzmilów 1928-1939 0
58/2/0/-/374 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Długiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 492, należacą do Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu 1929-1937 0
58/2/0/-/375 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Trawnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 664, należacą do Franciszka Brzezińskiego 1930-1931 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.