Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/376 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Świeżej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 726, należacą do Andrzej i Ewy Socha 1930-1948 0
58/2/0/-/377 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Lubelskiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 227, należacą do Tadeusza Przyłęckiego 1930-1949 0
58/2/0/-/378 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.1 Maja, na nieruchomość pod nr hipotecznym 454, należacą do Chaima i Małki Finkler i Abrama i Mali Cymberkiewicz 1930-1943 0
58/2/0/-/379 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Stare Miasto, na nieruchomość pod nr hipotecznym 746, należacą do Szmula i Hersza Gutmanów i Chaima Cukier 1930-1933 0
58/2/0/-/380 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Moniuszki, na nieruchomość pod nr hipotecznym 441, należacą do Anna Mirosławy Roguskiej 1930-1949 0
58/2/0/-/381 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słowackiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 591, należacą do małzonków Kozłowskich 1930-1939 0
58/2/0/-/382 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul . Żeromskiego , na nieruchomość pod nr hipotecznym 84, należacą do małżonków Najman 1930-1948 0
58/2/0/-/383 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Kozienickiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 546/7, należacą do Zakładu "Dom Schroniska Opieki Najświętszej Marii Panny" w Warszawie 1930-1933 0
58/2/0/-/384 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Mariackiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 378, należacą do Romualda Filipkowskiego 1930-1948 0
58/2/0/-/385 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Górnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 750, należacą do Sury Kanał 1930-1941 0
58/2/0/-/386 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słowackiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 749, należacą do Władysława i Fr. Fijałkowskich 1930-1950 0
58/2/0/-/387 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Wałowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 167b, należacą do Towarzystwa Opieki nad Sierotami i Dziećmi Biednych żydów pod nazwą "Talmud-Tora" 1930-1930 0
58/2/0/-/388 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Długiej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 46, należacą do Stanisława Dzikowskiego 1918-1948 0
58/2/0/-/389 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Malczewskieg , na nieruchomość pod nr hipotecznym236 , należacą do Szpitala Św. Kazimierza w Radomiu 1930-1950 0
58/2/0/-/390 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Słowackiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 408, należacą do Pinkusa i Rywki Feldman 1930-1950 0
1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.